Idag är det den 7 maj 2002
och Veteranklubben besöker Ulrika