Årsmöte 2006-02-06

Veteranklubben Saabs årsmöte 2006 präglades av föreningens 20-årsjubileum.
Cirka 130 medlemmar bevistade tillställningen.

Vid de sedvanliga förhandlingarna, som leddes av Thore Modigh, omvaldes Arne Fagerstedt som ordförande. Omvalda på två år blev Sven Eskilsson, Karl-Göran Häggström, Tage Wennström samt Gösta Niss. Lennart Danell och IngaLill Mattsson avgick ur styrelsen och ersattes med Sture Rodling respektive Harald Lindestrand.
Här finns gällande
Styrelse med adjungerade medlemmar.

Vid årsmötet antogs också de nya stadgarna för andra gången och slutgiltigt. Fem nya hedersmedlemmar utsågs, nämligen: Clarence Björck, Lennart Danell, Hans Osquar Gustavsson, Curt Murhed och Sven Eskilsson. De fick mottaga diplom och blommor.

Gåvor överlämnades från Saab AB av Lars Jagerfelt och Heidi Wendt samt från Ulf Edlund, Svensk Flyghistorisk Förening.

Efter förhandlingarna berättade Carl-Gustav Ahremark medryckande om: ”Livet på Malmen och Saab förr” Som avslutning på kvällen intogs en god supé samtidigt som gamla minnen ventilerades. Veteranklubbens skärmfotoutställning: ”Linköping en stad i förvandling” var uppställd på Terrassen under kvällen och rönte stort intresse.

Sven Eskilsson, Åke Sundell, Stig Nilsson, Kenneth Bengtsson och Kalle Törnqvist.

Några glimtar från årsmötet visas nedan. Åke Anderson
Kanske kan jag få hjälp med lämplig text under varje bild att komplettera med?
Skicka texten till Göran Strömfelt.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11