Trivselkväll 2008-12-01

  Några glimtar från trivselkvällen visas nedan.  Åke Anderson
  Kanske kan jag få hjälp med lämplig text under varje bild att komplettera med?
  Skicka texten till Göran Strömfelt.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
9-01-22
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11