G
Trivselkväll 2009-11-30

  Några glimtar från trivselkvällen visas nedan.  Ulf Rehme
  Kanske kan jag få hjälp med lämplig text under varje bild att komplettera med?
  Skicka texten till Göran Strömfelt.


1
      Lennart Nordh o Jan Garton
2    
Rolf o Ivar Eriksson
3    
Arne Axelsson o Jan Ola Kruger
4    
Gert Peterson o Olle Wirén
5    
Olof Esping o Börje Fondén
6    
Bertil Mårtensson o Ulf Bernsten
7    
Billy Fredriksson o Torbjörn Nero
8    
Jan Wahlqvist o Lennart Ahlberg
9    
Åke Lind o Carl Olof Carlsson
10    
Kurt Hörling o John-Arne Samuelsson
11    
Peter Grönroos o Kaj Eriksson
12    
Rune Eriksson o Inge Jonsson
13    
Jan Melin o Rolf Hallqvist
14    
Tryggve Hell o Karl Evert Lundholm
15    
Göran Karlsson, Rolf Ackermann och Kjell Johansson
16    
Gert Sjunnesson o Lars-Åke Holm
17    
Håkan Arne o Bengt Hammarberg
18     Lennart Toräng
 o Harald Lindestrand o Ola Mannerö
19    
Bertil Friberg o Nils Åkerblad o Lage Lönn
20    
Tord Jonsson o Lars Peterson o Georg Ohlsson
21    
Håkan Lindström o Petra Hultgren o Anders Edlund
22    
 Stellan Eklöf o IngaLill Mattsson
23    
Inger Wideström o Lennart Danell
24    
Urban Hellstrand o Per Olof Elgcrona
25    
K G Häggström o Yngve Sedin o Sture Rodling

Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
20
10-01-11
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11