Föredrag 2013-04-08

Överste Magnus Westerlund, C Hkpflj
Berättar om försvarsmaktens helikopterverksamhet
Magnus Westerlund´s berättelse

Fotograf Åke Anderson


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Göran Strömfelt
1986-10-09
201
3-04-13
tel 013-52 116
tel 013-15 00 11