Föredrag 2013-09-09

Kjell Möller och Johan Leander
 pratar om ESS- projektet, den kommande ledande neutronforskningsanläggningen i världen

Fotograf Åke Anderson


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Göran Strömfelt
1986-10-09
201
3-10-13
tel 013-52 116
tel 013-15 00 11