ÅRSMÖTE 15-02-02

Förhandlingar och val enligt stadgarna.

 

Kjell Johnsson, Saab Aeronautics
berättar om dagsläget och framtiden för Saab.

Kjell´s berättelse


Övre raden: Lars-Åke Holm, Sven Bogg och Billy Fredriksson.
Undre raden:
Urban Hellstrand, Lars-Uno Elwingsson, Stellan Eklöf och Kenneth Nilsson.

Idag ej närvarande: Göran Rydman

STYRELSE 2015
Fotograf Åke Anderson


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Göran Strömfelt
1986-10-09
201
5-02-06
tel 013-52 116
tel 013-15 00 11