Föredrag 2015-04-07

Föredrag av Camilla Lejon,

VD

Flygmex AB & Linköping City Airport

Hur ser framtiden ut för Linköpings City Airport?  Linköpings kommun har startat ett bolag för att utveckla verksamheten, Flygmex.  Flygmex står för ”Flygplatsområdets Mark o Exploatering i Linköping AB”. Bolaget har till uppgift att inom Linköpings City Airport och området i närheten av flygplatsen planera och genomföra exploateringsåtgärder, förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt annan därmed jämförlig verksamhet, allt i Linköpings kommun.
Vill du veta mer om Linköping City Airport? Klicka här eller Camillas föredrag.


1. Camilla Lejon


2. Camilla Lejon


3. Intresset för föredraget var som vanligt stort


4. Stellan tackade Camilla för ett mycket trevligt föredrag

Fotograf: Lars-Uno Elwingsson


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Göran Strömfelt
1986-10-09
201
4-04-13
tel 013-52 116
tel 013-15 00 11