Staffan Näsström 2016-11-07

Staffan Näsström, f.d. Chef FMV Flyg. Kåserade om Saabs flygplan från J 29 till JAS 39 ur ett kund- och flygingenjörsperspektiv.

Billy Fredriksson, Milton Mobärg och Staffan Näsström i samspråk.

Mötet var välbesökt.

Per Pellebergs, Billy Fredriksson, Milton Mobärg och Staffan Näsström.

Lars-Uno Elwingsson hälsar välkommen.

Sven Bogg, Billy Fredriksson, Milton Mobärg och Staffan Näsström.

Arne Fagerstedt överlämnar en bok till Staffan Näsström.

Ordföranden överlämnar dagens gåva som tack för ett mycket uppskattat föredrag.

Några av åhörarna.

Staffan in action.

Staffan in action.

Fotograf  Åke Andersson


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson

1986-10-09
2016-11-10
tel tel 013-52 116