Årsmötet 2018

Deltagarantalet vid årsmötet uppgick till 110 personer vilket var positivt. Årsmötet leddes
av Ulf Edlund och genomförandet gick som vanligt galant. Det var en del ändringar i styrelsen då LUE
hade beslutat att tacka för sig som ordförande efter 4 år och till ny ordförande valdes Göran Berséus.
Stellan Eklöf
hade också beslutat att lämna styrelsen efter 11 år och i hans ställe valdes Bertil Almroth.
Stellan Eklöf och Erwin Kågander utnämndes till hedersmedlemmar som tack för deras insats för Veteranklubben.
Årets gästtalare var Jan Germundsson som fick hoppa in som erättare för Jonas Hjelm som blivit sjuk.
Mötet avslutades som vanligt med lotteridragning och intagande av landgång.'

Foto: © Åke Andersson

 

 

Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Lars-Uno Elwingsson
2015-02-25
2015-02-25
tel tel 013-52 116