ÅRSMÖTE den 11 februari 2019

Kvällens gästtalare var
Lars-Erik Svedlund
Vice President, Deputy Head of Business Area Aeronautics

Efter den formela delen av årsmötet så berättade ESA bl a omGripens historia
om det som hände bakom kulisserna och det gjorde att föredraget blev
extra intressant. Årsmötet leddes som vanligt av Ulf Edlund. Föreningen har
bra ekonomi och årsavgiften beslutades bli oförändrad 150 kr. Tre nya
hedersmedlemmar utnämndes, Yngve Sedin, Ulf Claréus och Lars-Uno Elwingsson.
Mötet var välbesökt ca 100 personer deltog i eftersitsen.

Bilderna från mötet togs av Åke Andersson.

 

 

Foto: © Åke Andersson

 

 

 

Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Claes Gatefalc
2015-02-25
2015-02-25
tel tel 013-52 116