Årsmöte den 10 februari 2020

Årsmötet inleddes med förhandlingar och val enligt stadgarna.

 

Saab-minnen firade 30 år (utgåva 30) och
föredragshållarna fokuserade på några områden
som har redovisats i något av
våra Saab-minnen.


Antal närvarande på årsmötat var ca100 personer
.

Professor Arthur Rizzi berättade om J29 Tunnans aerodynamiska problem och lösningar.

Bild rån Rizzis presentation.

Inge Gustafsson berättade om Deltavingens historia.

Bild från Inges presentation.

Bild från Inges presentation.

Chefredaktör Kenneth Nilsson berättade om Pilvingen
och sammanfattade Saab-minnenas historia.

Avgående kassör Sven Bogg och avgående revisor Sven Magnusson avtatackades av
ordförande Göran Berseus med blommor och applåder från medlemmarna.

Foto: © Lars-Uno Elwingsson

 

 

 

Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Claes Gatefalc
2015-02-25
2015-02-25
tel tel 013-52 116