Flygtekniskt bibliotek

Veteranklubben Saabs Flygtekniska bibliotek

Veteranklubben Saab har ett Flygtekniskt bibliotek i ASJ Portvaktshus vid järnvägsövergången. Huset ställer Saab välvilligt till klubbens förfogande, som möteslokal, arkiv, bibliotek med mera.

På andra våningen finns en mindre biblioteksdel huvudsakligen bestående av donationer från Saabare. Detta bestånd har katalogiserats i en sökbar databas: ASJ-böcker.

Huvuddelen, på nedre botten, utgörs av en liten rest av Saabs fornstora bibliotek. Det är utsorterat ur de ca femtio flyttkartongerna, som var "dödsboet".
Stommen i biblioteket utgörs främst av något äldre litteratur, många av dem klassiker, som Prandtls Strömungslehre, ”Etkin” och ”Abbott & Doenhoff”. Bland de mera omfattande ämnena återfinns aerodynamik, elteknik, flygmekanik, flygteknik, framdrivning, hållfasthetslära, rymd- och robotteknik. Ett urval Jane´s för åren 1947–1993, konferensrapporter och en del årsböcker kompletterar. En mindre mängd rapporter, svenska flygtidskrifter från 1940-talet och flygtekniska facktidskrifter finns även. På klubbens hemsida finns ett fotografiskt kartotek att botanisera i: Kartotek .


Medlemmar och andra intresserade är välkomna att besöka biblioteket. Kontakta då klubben via Kenneth Nilsson. Lån kan medgivas efter särskild prövning.

___________________________________

Flygtekniska biblioteket officiella invigning skedde den 3 okt 2021.

Bilder från invigningen hittar ni här.


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Örjan Borgefalk
Örjan Borgefalk
1986-10-09
20
20-05-09