VETERANKLUBBENS ARKIV

Veteranklubbens arkiv i Flygets Hus har succesivt växt fram från starten 1986 och innehåller nu en ansenlig mängd Saabhistoriska handlingar.

Exempel:

  • Vingpennor från 1941 - 1950
  • Flygblad från 1943 - 2004
  • Vips från 1951 - 2004
  • Serviceblad från 1992 – 1997
  • Telefonplaner från 1939 - 2000
  • Foton från 1939 (ca 30 000 kopior och 4 000 diabilder)
  • Saab-Minnen från 1986 -

Den övervägande delen av detta finns registrerat i en databas i vilken
möjlighet till sökning efter enskilda dokument finns.
Arkivet innehåller enbart öppna handlingar.

Arkivföreståndare är Tord Jonsson på telefon 013-299935.


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Lars-Uno Elwingsson
1986-10-09
20
15-02-09
tel 0767-76 46 60
tel
0767-76 46 60