ÅRSMÖTE

MÅNDAGEN DEN 9 febr 2004 kl 19.00

PÅ TERRASSEN VID SAAB

Förhandlingar och val enligt stadgarna.

SAABS FRAMTIDA PROJEKT

Thomas Allard

SAAB AEROSYSTEMS kåserar

Sist serveras gourmettallrik och öl till en kostnad av 120 kr.
Bindande anmälan till eftersitsen till Tage Wennström
013-15 11 64
(ev via telesvar efter 4 signaler) senast under torsdagen den 5 febr.

Saabminnen del 14 kommer att delas ut.

Vid nästa möte måndagen den 29 mars behandlar vi Stals gasturbiner och
speciellt då turbojetmotor DOVERN, en gång avsedd för fpl 32.

I Arbetsgruppen pågår identifiering och registrering av personer och föremål i vårt stora
Bildarkiv. Vi tar gärna emot ytterligare hjälp i Flygets Hus torsdagar 8.30-11.30.


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11