ÅRSMÖTE 10-02-01

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndagen den 1 febr 2010, kl. 19.00 på Terrassen
Förhandlingar och val enligt stadgarna. 

Därefter berättar

 Provflygare Johan Sjöstrand

om Gripens deltagande i Red Flag på Nellis AFB 

Sist serveras ”landgång”, öl och kaffe till en kostnad av 120 kr.
Bindande anmälan till eftersitsen senast under onsdagen den 27 jan.
till Sture Rodling  013-13 48 22 eller e-post:
 ”sture.rodling@swipnet.se

Saabminnen del 20 kommer att delas ut (gratis).

Arbetsgruppen startade igen torsdagen den 7 jan 8.30.

Vi har fått in omfattande historiskt underlag både från Saab

och enskilda och behöver mycket hjälp med bearbetningen. Kom och

hälsa på i Flygets Hus en torsdag och bekanta er med allt fint vi har! 


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
2010
-01-11
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11