Från matematikmaskin till IT

Om projektet ”Från matematikmaskin till IT”.

Digitaltekniken har under vår verksamhetstid utvecklats till sofistikerade nivåer. Detta har påverkat även flygplansystemen, och information härom från bl a AJ/JA/SF/SH-projekten har nu börjat ansamlas i vårt veteranarkiv och Saab-minnen, för att inte tala om redan tidigt i ”Bits & Bytes ur DATASAABs HISTORIA”.

Dataföreningen har nu nationellt frågat sig hur detta gått till och hur det började, äskat medel och låtit KTH och Tekniska museet under 2006-2008 driva ett ambitiöst projekt kallat ”Från matematik­maskin till IT” avseende tiden 1950 – 1980 (som en första etapp?). Det omfattade främst vittnes­seminarier – ett slags filmade och protokollförda gruppintervjuer – men även enskilda intervjuer och personliga minnesberättelser. 16 fokusområden av ca 25 hann behandlas innan anslagen var slut.

Närmast Saab i Linköping var vittnesseminariet ”JA37: Pilot och system”, där bl a Bengt Sjöberg, Ulf Frieberg, M Ingemar Olsson och undertecknad satt i panelen. Moderator var prof i reglerteknik Karl Johan Åström, bekant som styrsystemkonsult. Från övrigt flyg och försvar kom bl a ”Tidig flygradar” där likaså bl a Ulf Frieberg deltog, ”NIBS: Näckens informations­behand­lings­system”,
LEO: Databehandling och operativ ledning inom försvaret” med bla Gert Skyborger samt ”Att modellera slagfältet: Tidig databehandling vid FOA”. Seminarierna har utgivits som KTH-rapporter.

Seminarierapporterna från alla16 fokusområden, personintervjuer och 100-talet utvalda inskickade personliga minnes­berättelser återfinns också på Tekniska museets hemsidor. I materialet hittar man naturligtvis även om datorer som BESK, Facit-EDB, Sara och Smil och äldre programteknik mm, bl a i berättelser av kända personer nationellt och någon på Saab. (Ingemar Carlsson, FMV, har dess­utom med en arbetsgrupp arbetat med en hel pärm av rapporter om ”IT i försvaret”, vilken dock ej är tillgänglig.)

Sök detta och annat intressant material på TM-sidorna: Från matematikmaskin till IT ,där man hittar vidare eller här går direkt till bl a Vittnesseminarier, Intervjuer, Minnesberättelser. (Man kan gå direkt via seminarielänkarna högre upp, men hamnar alltid först på abstract-sidor och får klicka vidare på länkar FULLTEXT01>>.)

I övrigt rekommenderas Tord Jöran Hallbergs ”IT GRYNING. Svensk datahistoria från 1840- till 1960-talet.”

Mycket nostalgi och nöje!
/Dag Folkesson
dag.folkesson@comhem.se

 

Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Lars-Uno Elwingsson
1986-10-09
2012-11-10
tel 0767-76 46 60