FÖREDRAG

SVENSK
REAMOTORUTVECKLING

Stig Olof Svensson

civilingenjör, tidigare medarbetare på Stal,
numera chefsredaktör för
tidskriften Mekanisten kåserar:

 Med visst fokus på Dovern,
en gång avsedd för fpl 32

MÅNDAGEN den 29 mars 2004 kl 19.00
på TERRASSEN vid SAAB

Lotter, kaffe och trevlig samvaro som vanligt.
Besvara frågan om e-postkallelse som följde med detta meddelande!

 

Studiebesöket på Saab Aerostructures är planerat till onsdagen den 21 april.


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11