FÖREDRAG

SAAB 340 OCH SAAB 2000
FEM ÅR EFTER AVSLUTAD PRODUKTION

Marknad, operatörer, tekniska och operativa erfarenheter,
 regionalflyget idag och i framtiden.

Dag Waldenström, marknadschef
Saab Aircraft Leasing, kåserar

MÅNDAGEN den 20 sept 2004 kl 19.00
på TERRASSEN vid SAAB

Lotter, kaffe (ā 20 kr) och trevlig samvaro som vanligt.

Arbetsgruppen träffas på torsdagar 9 -12 i Flygets Hus.
Nya deltagare välkomnas.  Kom gärna och hälsa på, ta en
kopp kaffe och hämta Saab-Minnen om det skulle fattas.

 


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11