FÖREDRAG

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygkapten Carl-Werner Pettersson (CWP),

släktforskare, f. d. Linjeflygspilot och tidigare
Saabkonstruktör, kåserar över ämnet

Flyg och Emigration

 

Måndagen den 12 april 2010, kl 19.00
På Terrassen vid SAAB

Lotter, kaffe och trevlig samvaro som vanligt.


Nyhet: Saab-minnen del 1-20 finns nu på CD!
Finns att köpa vid våra möten med föredrag eller på Flygets Hus.
Medlemspris för CD:n 100 kr.

Obs!

Detta utskick sänds med vanlig post till alla. Dessutom skickas det med e-post till dem som har lämnat e‑postadress. Om du lämnat e-postadress men inte får meddelandet kan det bero på att vi har en gammal adress. Om så är fallet lämna din nya e-postadress till: K-G Häggström =    kg.haggstrom@telia.com


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
2010-03-
11
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11