FÖREDRAG

 

Kallelse till föreningsmöte

Måndagen den 16 april kl. 19.00

Plats: Terrassens hörsal vid Saab

 

Provflygare Ove Dahlén

berättar om Malmö Flygindustri (MFI)

 

 Lotteri, kaffe och trevlig samvaro som vanligt.

 

VÄLKOMNA!

 

Obs!

Detta utskick sänds med vanlig post till alla. Dessutom skickas det med e-post till dem som har lämnat e‑postadress. Om du lämnat e-postadress men inte får meddelandet kan det bero på att vi har en gammal adress.
Om så är fallet lämna din nya e-postadress till:
Sven Bogg: svebog@telia.com


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
2012-03-14
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11