FÖREDRAG

 

Kallelse till föreningsmöte

Måndagen den 10 september kl. 19.00

Plats: Terrassens hörsal vid Saab

 

Rapid 3D Mapping – framtidens kartgenereringsmetod?

 

 

 

Verklighetstrogna 3D-världar finns tillgängliga online för alla.

Saabs Rapid 3D Mapping teknik är en av de snabbaste och

mest kompletta sätt att bygga 3D-miljöer på marknaden idag.

 

Magnus Brege, Marketing Director Rapid 3D Mapping

      kommer att berätta mer om utvecklingen inom området.

 

Lotteri, kaffe och trevlig samvaro som vanligt.

 

Skriften ”SAAB 75 år” delas ut (gratis för medlemmar).

 

VÄLKOMNA!

 

 

 

Obs!

Detta utskick sänds med vanlig post till alla. Dessutom skickas det med e-post till dem som har lämnat e‑postadress. Om du lämnat e-postadress men inte får meddelandet kan det bero på att vi har en gammal adress.
Om så är fallet lämna din nya e-postadress till:
Sven Bogg: svebog@telia.com


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
2012-09-02
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11