FÖREDRAG

 

Kallelse till föreningsmöte

Måndagen den 8 oktober kl. 19.00

Plats: Terrassens hörsal vid Saab

 

 

 

”Thailandsaffären”

 

Tore Ståhl berättar om försäljningen och verksamheten i Thailand 

 

Lotteri, kaffe och trevlig samvaro som vanligt. 

 

VÄLKOMNA!

 

 

 

Obs!

Detta utskick sänds med vanlig post till alla. Dessutom skickas det med e-post till dem som har lämnat e‑postadress. Om du lämnat e-postadress men inte får meddelandet kan det bero på att vi har en gammal adress.
Om så är fallet lämna din nya e-postadress till:
Sven Bogg: svebog@telia.com


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
2012-09-
28
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11