FÖREDRAG

 

Kallelse till föreningsmöte

Måndagen den 8 april kl. 19.00

Plats: Terrassens hörsal vid Saab

Överste Magnus Westerlund, C Hkpflj

Berättar om
försvarsmaktens helikopterverksamhet

Prioriterad!       Moderniserad!       Insatt!

Förbandsledningen är lokalt placerad på Malmen
(Linköpings sista förband?)

Lotteri, kaffe och trevlig samvaro som vanligt.

VÄLKOMNA!

Obs!

Detta utskick sänds med vanlig post till alla. Dessutom skickas det med e-post till
dem som har lämnat e-postadress. Om du lämnat e-postadress men inte får
meddelandet kan det bero på att vi har en gammal adress.
Om så är fallet lämna din nya e-postadress till: Sven Bogg: svebog@telia.com


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Göran Strömfelt
1986-10-09
2013-03-05
tel 013-52 116
tel 013-15 00 11