Årsmöte 2003-02-10

Arne avtackar mötesordföranden Lars Borg samt avgående styrelsemedlemmen Sören Ewaldsson
Lars-Olof Linders tackas för ett intressant kåseri.
Veteranklubbens styrelse klar för år 2003.
Urban Hellstrand saknas.

Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11