Arbetsgruppmöte 2003-03-27

Kom och besök oss i Flygets Hus. Vi har öppet varje torsdag mellan 9 och 11.30 under januari-april och september-december. Det finns kanske en bulle över till dig också.
Kenneth Nilsson och Tage Wennström låter kaffet väl smaka under överinseende av Tord Jonsson.
Arne Fagerstedt, som är vår ordförande, finns alltid på plats.
Lars Sjödin samspråkar med Hugo Karlsson om några historiska möten.
Flygets Hus i Malmslätt uppfördes 1889 och var ursprungligen I 4:as underofficersmäss och senare F3:s underofficersmäss.

Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11