Besök från Saab AB
2010-02-18

Tappert gäng som stöttar Saab

 

Saabs Veteranklubb i Linköping består av 400 entusiastiska medlemmar som brinner för flyghistorien och Saab. Nyligen har de gett ut sitt tjugonde nummer av publikationen Saab-minnen.
 

Och i april kommer en CD med SAAB-MINNEN som omfattar 20 delar.
CDn innehåller då alla minnen med alla uppsatser från 1988-2010.

De som var med berättar på 3000 sidor i 250 uppsatser.

Foto: Per Kustvik
 

Saabs Veteranklubb håller till i Flygets Hus i Malmslätt i Linköping och de sitter på en enorm skatt av historiskt material, exempelvis foton, ritningar, uppsatser och allehanda dokumentation kring företagets historia.

- Varje torsdag samlas ett tjugotal av våra medlemmar här i Flygets Hus för att arbeta med exempelvis arkivering av dokument och foton, men även för redaktionellt arbete med våra publikationer. Varje år ger vi ut ett nytt nummer av Saab-minnen där vi tar upp intressanta perioder i företagets historia, berättar Ulf Rehme som är ordförande i Veteranklubben.

 

Gemensamt fika är en viktig del av torsdagsförmiddagarna.

Han påpekar att föreningen fungerar som företagets museum och förvaltar den flyghistoriska biten med stor omsorg, men han vill även att Saab-medarbetarna blir mer medvetna om att föreningen finns och att veteranerna kan hjälpa till med historiska önskemål av olika slag.

- Allt vårt material och kunnande ska ju användas, det är en del av företagets själ, och vi vill hjälpa till. Vi skulle gärna vilja ha fler medlemmar som brinner för Saabs flyghistoria och tar del av våra föreläsningar och publikationer. Att vara med och praktiskt bidra till arbetet är naturligtvis frivilligt, säger han.

 

Stödjer Svenskt flyg 100 år

Just nu är Veteranklubben inblandade i flera projekt som Saab ska genomföra under året bland annat tack vare firandet av att svenskt flyg firar 100 år i år.

- Vi tittar på vilka underlag och bilder som vi kan få fram för att bidra till exempelvis utställningsskärmar och eventuella bokprojekt, berättar Ulf.

 

Stadgarna i klubben säger att medlemmar i Veteranklubben ska ha varit anställda på Saab i minst 20 år för att få bli medlem.

- Ja, så ser det ut just nu men man kan få dispens om man är väldigt flyghistoriskt engagerad, säger Ulf.

Som medlem i klubben får man bland annat ta del av föreläsningar, träffar och publikationen Saab-minnen.

- Om man som nybliven pensionär även fortsättningsvis vill ha kontakten med Saab och känna att man bidrar med sin erfarenhet så tycker jag att man bör bli medlem, för vi har en mycket trevlig gemenskap och ett ansvarsfullt historiskt arbete, säger Ulf.

 

 

Fotnot: Om du vill köpa Veteranklubbens bok för 2010 – Saab-minnen del 20 – så finns den i Presentshopen på Saab i Tannefors. Du får mer info om Veteranklubben via deras hemsida, se http://www.saabveteran.se/

 

Nedtecknat av Anna Emanuelsson och utlagt på SaabNet.

Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
2010
-02-19
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11