Åke Sundell 2010-09-09

Åke har flitigt mött upp i arbetsgruppen som träffas på torsdagarna i Flygets Hus.
Han har regelbundet mellan 8 och 12 arbetat med arkivets fotografier genom granskning, sortering och insättning i plastfickor. Han har också gjort en fin insats med snickeriarbeten i arkivet.

Efter mer än 20 års insats i Veteranklubbens tjänst tar nu Åke ledigt. Veteranklubben tackar Åke och hoppas att han ibland tittar in på Flygets Hus för social samvaro.

Bilderna kommer från Per Kustvik och tagna av Erwin Kågander.


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
2010
-09-09
2010
-09-16
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11