Besök från Saab AB
2010-12-02

Veteranklubbens ändamål är att värna om Saabs flygtekniska historia och att stödja företagsledningens strävan att bevara denna. Veteranklubben tar hand om gamla foton, filmer, handlingar mm av flyghistoriskt värde för registrering och arkivering. 

Kenneth Nilsson visar korrekturet till Saab-minnen del 21
för Lena Bergvin-Lundqvist och Lars Jagerfelt

 

Ulf Claréus visar sökmöjligheter i vår databas
för Lena Bergvin-Lundqvist och Lars Jagerfelt

 

Fotograf: Arne Fagerstedt
 

I samband med att tjugonde årgången av Saab-minnen nu publicerats har Veteranklubben överfört äldre Saab-minnen till digital form. Därigenom har vi kunnat göra samtliga nu utgivna Saab-minnen tillgängliga på en CD, som vi hoppas skall bli till nytta och glädje för läsarna.

Denna CD med Saab-minnen del 1-20 finns att köpa vid våra möten med föredrag eller på Flygets Hus. Medlemspris för CD:n 100 kr.

 


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
2010
-12-02
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11