Studieresa Arboga 120510


Ordföranden hälsar oss välkomna


Studie av motor


Ulf diskuterar jaktledning


Börje undrar hur det fungerar


Margareta och Ivan


Ulf och Börje i samspråk


V1 från andra världskriget


Kurt studerar V1


Göran med pilotdrömmar


Rolf och Kjell och Jan-Olov


Interiörbild


Lars-Owe och Sture vid V1


Ivan och Christer


Inga-Lill och Margareta

Fotograf idag Lars-Uno Elwingsson


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
20
12-05-13
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11