Föredrag 2014-04-07

Maria Weiland, M.Sc, Director Business Development R&T
berättar om LOCOMACHS projektet

 LOCOMACHS projektet syftar till att reducera tid och kostnader vid tillverkning
av komposit- och hybridstrukturer och sponsras av EU och har en projektbudget
på 33 M EURO, projektet ska vara klart 2016.

 

Fotograf: Lars-Uno Elwingsson


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Göran Strömfelt
1986-10-09
201
4-04-16
tel tel 013-52 116
tel 013-15 00 11