Hänt under 2005

Föreningsmöten
Som brukligt inleddes årets aktiviteter med årsmöte och kåseri. Thore Modigh fick förtroendet att leda årsmötet som genomfördes på sedvanligt sätt enligt stadgarna. Vid val av ledamöter i styrelsen företogs en ändring genom att Karl-Göran Häggström invaldes i stället för Curt Murhed, som avsagt sig omval. Som revisorer valdes Bertil Friberg (sammankallande) och Åke Sundell samt som revisorsuppleant Lage Lönn. Valberedningen kom att bestå av Arne Larsson (sammankallande), PeGe Lundborg och Thorsten Nilsson. 

Det efterföljande kåseriet stod Tommy Ivarsson för. Hans kåseri hade titeln, ”Att se bakåt och se framåt” där han började med ett citat som någon har myntat: ”Om man saknar förmåga att se bakåt och lära sig, då har man problem. Om man inte heller kan se framåt så får man se upp”.

Fortsättningen handlade om Tommys liv och gärning inom flygbranschen och började med att han 1962 anställdes som Flygingenjör på KFF. Med ett kortare avbrott för anställning vid ESRO i Holland 1964-66, arbetade han sedan på KFF med 35 F, Hughes missiler och flygplan JA 37 innan han flyttade till Saab 1972. Här följde fortsatt arbete med flygplan 37:s beväpning och senare ledde han utvecklingen av flygplan 39 i alla dess med och motgångar nästan intill det var pensionsdags. Vi fick lyssna till ett intressant och humoristiskt kåseri av en av de viktigaste kuggarna i den organisation som stod för framtagningen av det flygplan som måste stå för Saabs huvudsakliga försörjning än i många år. 

Vårens andra kåseri hölls av Tommy Nygren som svarar för teknik och fortsatt luftvärdighet för Saab 340 och 2000. Det var ett faktarikt kåseri som beskrev läget i dag för dessa flygplan ute i världen. Härvid framgick att vid produktionens upphörande 1999 hade tillverkats 459 Saab 340 och 63 Saab 2000. Av dessa är 494 flygplan i tjänst hos 61 kunder i 22 länder. I Sverige flyger 36 stycken Saab 340. Tendensen är att flera operatörer flyger med färre flygplan och att flygplanen går från USA till resten av världen.

En hel del utvecklingsarbete pågår fortfarande. För Saab 340 gäller arbete med både ökad tjänstelivslängd och tjänstevikt. Ombyggnad till fraktversion omnämndes också.

Vid första föreningsmötet på hösten kåserade Tomy Hjorth om sin ”resa” genom flyg- och fartygsvärlden. Resan började med ett halvår i Flygvapnet innan anställning erhölls på Saab hos Paul Kornfeldt  som arbetade med styrsystemutveckling. Tomy fortsatte senare med försäljning och medverkade med framgång i ansträngningarna att sälja Draken till Österrike och Finland. Fortsättningen kom sedan på Saabs civila satsning i samband med utveckling och marknadsföring av flygplan 340. Tomy pekade på viktiga händelser i Saab 340 och Saab 2000 programmen som han var djupt inblandad i tills han slutade på Saab 1990 och flyttade till fartygskoncernen dåvarande Kockums.

Han konstaterade att Kockums i sitt program lyckats ta lagom stora tekniksteg vid utveckling av fartyg och nämnde att ubåts-programmet har varit lyckosamt. Sex stycken undervattensbåtar hade sålts till Australien för 600 Millioner Australiska Dollar. Smygfartyg är ett annat område där Kockums är framgångsrik. Vi fick åhöra ett intressant kåseri inom flyg- och fartygsvärlden.

Sista föreningsmötet för hösten innefattade även ett extra årsmöte för presentation av uppdaterade stadgar i avsikt att få ett första godkännande från medlemmarna. Thore Modigh ledde förhandlingarna. Resultatet redovisas här  genom  utdrag ur protokollet

Stadgarna gicks igenom punkt för punkt med hjälp av OH-bilder, där ändringar och tillägg i texten var markerade med rött.

Den enda punkt, som ledde till viss diskussion, var § 5, som innehåller det nya kravet, 20 års anställningstid vid Saab, för att bli kvalificerad som medlem. Synpunkter, utan specifikt yrkande, framfördes på att styrelsen bör försöka bevaka att det råder viss balans mellan personalens anställningstid och Veteranklubbens krav på antalet anställningsår.

Då inga förslag till ändringar framfördes godkändes förslaget enhälligt för slutlig behandling på kommande ordinarie årsmöte. 

Efter detta inslag kåserade Per-Olof Eldh, chef för FMV Prov (Fc) i Malmslätt. Han är för övrigt är född i Linköping och började sin bana som segelflygare på Saabfältet. Per-Olof redogjorde över flera komplicerade bilder för verksamheten på Malmen med internationella kopplingar och andades stor optimism för den fortsatta verksamheten. Antalet start och landningar är stort varje år – ligger nr 2 efter Arlanda. Många utländska kundkontakter och besök har medfört att alla skyltar inom området numera är på engelska. Nätverksförsvaret berördes också samt specialflyg med Saberlinern och Saab 340 med Eriksson radar. Den dynamiska flygsimulatorn är flitigt utnyttjad, också av utländska kunder. Den är bäst i världen vilket till och med USA erkänt. Ett mycket intressant kåseri. 

Studieresa
Årets studieresa gick till Ålleberg, den klassiska orten för glid- och segelflygning, samt till Dalénmuseet i Stenstorp. Ålleberg, med sitt museum, blev ett kärt återseende för många som tidigare ägnat sig åt segelflygning. Vår utmärkta guide fick nog en smärre chock då han upptäckte hur många av deltagarna som var före detta segelflygare och som tidigare vistats på Ålleberg. 

Dalénmuseet, som var inrymt i ett vackert gammalt Tingshus från 1884, gav en intressant inblick i Gustaf Daléns värv. Där kunde vi vandra i en modell av Gustaf Daléns barndomshem med ljud- och ljusspel samt se alla hans förnämliga uppfinningar, som också gav en bild av AGAs 100-åriga historia. Det som imponerade mest var AGA- bilen och -spisen. Även här blev vi utmärkt guidade.

Vädret kunde inte ha varit bättre och stämningen var hög under resan. Vår enda medföljande dam uttryckte vid hemfärden i lyriska ordalag sin belåtenhet med studiebesöket.

Arkivarbete
Höstaktiviteterna för några började redan på sensommaren i vårt arkiv i Flygets Hus. Veteranklubben hade tillfrågats om deltagande i en utställning med rubriken ”Linköping – en stad i förvandling” på Linköpings Stadsbibliotek. Våra skärmväggar med foton skulle användas och behövde kompletteras. Kalle Törnkvist, Åke Sundell, Stig Nilsson med flera fick arbeta hårt med detta. 

Ungefär samtidigt blev vi tillfrågade om vi hade lämpligt underlag i arkivet för användning i 35: ans jubileumsbok, som Svensk Flyghistorisk Förening höll på att ta fram inför 50-års firandet av den första flygningen. Vår veteran – Hans Osquar Gustavsson – författade också en artikel i boken om 35: ans produktion.

En designer vid namn Björn Envall från Vänersborg besökte oss också. Han hade ett uppdrag att tillsammans med Trollhättans Konsthall ordna en utställning kallad ”Sason och Sasonandan” över tecknaren och designern Sixten Sason. Ett tjugotal alster av honom kunde lånas ut från arkivet. En utställning som sedan blev lyckad enligt recensionerna i pressen. Utställningen kan fram till och med januari 2006 beses på Husqvarna Fabriksmuseum.

Vår arkivgrupp, som består av 15 till 20 veteraner, har samlats som vanligt på torsdagar mellan 8 och 12 i vårt arkiv i Flygets Hus för bearbetning och registrering av erhållet historiskt material. Ovanligt många övriga veteraner har besökt oss under året, oftast för att söka efter underlag till något de håller på att skriva om.

Saab-Minnen
Även i år har vi arbetat frenetiskt för att åstadkomma ny del av Saab-Minnen i avsikt att redovisa och bevara några fragment av Saabs historia. Sven Eskilsson och Curt Murhed, vilka drar det tunga lasset fram till färdigt digitalt original, är värda en särskild eloge. Del 16, som utdelas vid årsmötet 2006, innehåller artiklar med följande rubriker:

 • Veteranklubben 20 år
 • Flygplan 35, 50 år
 • Tillverkning av flygplan 35
 • Saab 105 XT
 • Genom is och snö med Saab 340
 • 340 i USA. En affär som nästan sprack
 • Plåtbit för 10 kr löser miljonhaveri
 • Världens bästa hydraulsystem
 • Safari på export och om MFI i Pakistan
 • Självbyggda planet ingen sinekur
 • Här kommer det en Viking
 • An American in Linkoping 1938-1939
 • Flygprovmetodik 1940-1950
 • Flygmätdata på 50-60 talet
 • IF Saab åren 1991-1995
 • Metallimning. Utveckling-kontroll

Året avslutades den 5 december  med en Trivselkväll på Terrassen under gemytlig samvaro.

Planerade aktiviteter under 2006
Endast vårens föreningsmöten är bestämda vad gäller kåsörer. Platsen är som vanligt Terrassens Hörsal om inte annat anges i kallelsen.

Vår

 
6 februari
3 april 
28 april
Årsmöte
Föredrag
Studiebesök
Kåsör
Kåsör
  
Carl-Gustav Ahremark
Mats Warstedt
 
Höst

 
18 september
16 oktober
4 december
Föredrag
Föredrag
Trivselkväl
Kåsör
Kåsör
 
Sölve Fasth

 

Tack alla veteraner för ert deltagande i våra aktiviteter. Jag gläds varje gång när jag ser så många kända och glada ansikten på våra föreningsmöten. Deltagandet i snitt är drygt 100 varje gång. Stort tack även till de veteraner som förser oss med material så vi kan ge ut Saab-Minnen. Inte att förglömma är Saab AB som stöder vårt arbete med att bevara Saabs flygtekniska historia. TACK!

Linköping         2005-12-31

Arne Fagerstedt
Arne Fagerstedt

Ps. Möjlighet finns nu att vi kan nå våra medlemmar via Internet, på sikt bland annat med kallelser, förutsatt att vi känner till adressen. Det är därför av intresse att få reda på Din e-postadress när Du har Internet. Detta sker enklast genom att skicka e-post.

Skicka e-post 
Skriv dina åsikter om Veteranklubben Saab och sänd!

Ordföranden har ordet 2004


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11