Hänt under 2007

Föreningsmöten
Verksamhetsåret 2007 inleddes som vanligt med årsmöte och efterföljande kåseri i Hörsalen på Terrassen. Thore Modigh valdes att leda förhandlingarna vilka snabbt avklarades och som helt gick enligt valberedningens förslag. På egen begäran avgick Sven Eskilsson i förtid. En utökning av antalet ledamöter i styrelsen till 11 föreslogs för att bereda plats åt yngre förmågor. Efter konstituering fick styrelsen således följande sammansättning: Ordförande Arne Fagerstedt, vice ordförande Urban Hellstrand, sekreterare Gösta Niss, kassör Karl-Göran Häggström, klubbmästare Tage Wennström. Övriga ledamöter är Clarence Björck, Sture Rodling, Kenneth Nilsson, Harald Lindestrand samt de nyvalda Ulf Rehme och Stellan Eklöf. 

Efter förhandlingarna berättade Lars Wallgren från Saab Underwater Systems i Motala om en färd över Grönland i Nansens fotspår. Lars är marknadschef och har sin bakgrund i Svenska Marinen som kommendörkapten och flottiljchef i ubåtsflottan.

Efter ett års förberedelser med ekonomi, tillstånd och val av lämplig team på tre man så bar det av. Provianten hade beräknats för en färd på 60 dagar. Mat och utrustning var fördelad i tre pulkor. Maten, som bestod av 450 portioner soppa, 300 portioner chokladdryck, 300 chokladkakor, 200 portioner middagsmat, 75 burkar leverpastej och 3 kilo salami, hade beräknats för ett intag av 5000 kcal per dygn. Tre flaskor whisky ā 5 cl att njuta av fingerborgsvis som belöning. Varje pulka vägde ca 130 kilo.

Resan skulle bli 20 mil uppför och 40 mil nerför. Man gick i tre timmar och tog paus och gick tre timmar igen. Ibland blev inte etappen så lång beroende på väderförhållanden. Navigeringen gjordes med kompass, död räkning och sextant. En GPS fanns med men batteriet räckte bara 6 dygn.

I växlande väder från dag till dag, mestadels motvind, besvärlig terräng med glaciärsprickor och kyla strävade de mot målet i Söndre Strömfjord. Hela färden tog 39 dygn och 18 timmar. Det blev den 51 expeditionen som lyckades, den första från Sverige. Ett mycket intressant kåseri som var kompletterat med vackra bilder. En bok med titeln ”Iskallt” är utgiven av Lars. Den rekommenderas till läsning för den intresserade.

Vårens andra föredrag som hade rubriken ”Vad gör Saab i Rymden” hölls av Lars Ljunge Saab Space, där han är projektledare för styrsystem. Lars inledde med en återblick i rymdhistorien med början från Sputnik 1957 fram till dagens rymdfärder. Han ansåg att rymdfärder har ett oförtjänt dåligt rykte. Under drygt 100 rymdresor har man haft två haverier. I anslutning till denna återblick visades en 15 minuters film om Fuglesangs besök på Rymdstationen.

Saab Space verksamhet i ”rymden” åskådliggjordes genom att Lars visade ett antal olika satelliter där Saabs teknik varit inblandad. Bland de som nämndes var Tele-X, Sveriges första telekom satellit, Artemis och kommunikationssatelliten Hotbird 7A.

Totalt har Saab Space 510 anställda varav 70 finns i Linköping på det gamla ASJ-området, där satelitadaptrar och separationssystem tillverkas. I Göteborg arbetar 320 anställda med bland annat styrdatorn till Ariane 5. Vid Austrian Aerospace finns 120 anställda som tillverkar termiska filtar. Det var ett intressant föredrag med lite ”större utblick” än det vanliga.

Hösten började med att vår styrelseledamot, Ulf Rehme, berättade om bakgrunden till och arbetet med den 2.7 kilo tunga och nästan 1000 sidor tjocka boken ”Gripenkrönikan”, som nu finns utgiven. Det är en öppen information som ger en heltäckande beskrivning hur Gripen kom till och redovisar ”nyckeln” till framgången. 90 personer, främst pensionärer, har medverkat och lagt ned stor mängd timmar i ideellt arbete. Boken som är tryckt i 230 exemplar fördelas endast inom företaget och till författarna. Ett imponerande arbete har utförts.
Initiativet till denna dokumentation har kommit från Veteranklubbens ordförande, Arne Fagerstedt.

Den 15 oktober berättade Erik Kullberg om och demonstrerade sin simuleringsmodell av Andrées luftballong ”Örnen”. En mycket pedagogisk presentation om hur styrning av luftballong medelst segel och släplinor går till fängslade åhörarna. För att återge något av innehållet krävs en hel del diagram med förklaringar som inte utrymmet här tillåter sig göra.

Studieresa.
Årets studieresa gick till Jönköping/Husqvarna med fullsatt buss med 50 veteraner. Första målet var Saab Training i Stensholm där vi blev bjudna på en typisk torsdagslunch. Träningsutrustningen som vi fick demonstrerad för oss var verkligen högteknologisk. Därefter gjordes en förflyttning till Husqvarna Fabriksmuseum som innehöll det mesta som behövs i ett hushåll, köksutrustning, symaskiner, spisar, motorcyklar mm. Två intressanta studiebesök med mycket teknik som tilltalade de flesta. Hela resan var en succé, som grumlades något på hemresan när vi fick meddelandet att en Gripen hade kraschat i Vidsel.

Trivselkvällen.
Trivselkvällen ägde rum den 26 november på sedvanligt sätt i den anrika lokalen ”smörjgropen” på Terrassen. Ett 75 – tal veteraner hade hörsammat kallelsen och avnjöt jultallrik och –dricka under gemytliga former. En uppskattad aktivitet var visandet av filmen ”Glimtar från Saabs flygprovverksamhet”, som Gösta Niss och Erik Kullberg hade ordnat med.

Arkivarbete.
Arkivet har besökts under året av flera personer från Saab och Flygvapenmuseum som sökt underlag inför Saabs 70-årsfirande som företag. Bland annat utlånades våra fotoskärmar med Saabtillverkade flygplan till Flygvapenmuseet. Uppsatser ur Saab-Minnen om Saab-bilens tillkomst inför dennas 60-årsjubileum har också utlämnats till en journalist vilket resulterade i en fin artikel i ÖC.

På begäran av Saab har hjälp i Saabs ”historiska arkiv” skett vid flera tillfällen under året för bedömning av utsorterade dokuments historiska värde. Kunniga veteraner som Lars Peterson, Per-Olof Elgcrona och Kalle Lundholm har hjälpt oss med detta arbete. Ett antal flyttkartonger med dokument har därvid hämtats till vårt arkiv i Flygets Hus för närmare genomgång före arkivering. En sats foton på flygplan 37:s nästan samtliga väsentliga produktionsverktyg har vi kompletterat vår fotosamling med.

Dokument från flera enskilda pensionärer har erhållits under året. Vi har tagit hand om dessa och bedömt det historiska värdet. Ett antal flygtekniska böcker har vi också fått som gåvor och som vi utökat vårt bibliotek med.

Saab-Minnen.
Beröm för vår produktion av Saab-Minnen har mottagits från flyghistoriska kretsar under året.

Sven Scheiderbauer, chef för Norskt Luftfartsmuseum i Bodö, som årligen får sig tillsänt ett exemplar, skriver i ett tackbrev:

”Saab-Minnen som bygger på personliga upplevelser och minnen från jobbet, är unika och värdefulla därför att där finns det skrivet som inte alltid finns i arkiven”.

Som kronan på verket erhöll Veteranklubben Saab KSAK:s förtjänstplakett i guld vid flyglitteraturträffen i Flygets Hus den 6 oktober. Motiveringen löd:

”Veteranklubben har 1988-2007 givit ut 17 volymer Saab-Minnen. Böcker i A4-format med medeltalet 130 sidor som fylls med text av, i det närmaste 10 författare per bok, vanligtvis pensionärer. Därmed har flygplansfabrikens verksamhet ingående beskrivits. Veteranklubben har för avsikt att årligen fortsätta med utgivningen av Saab-Minnen. Såvitt känt finns inget företag i landet som på detta sätt får sin historia skriven. Initiativet har tagits av Veteranklubben.”

Vi känner oss hedrade över de uttalade lovorden om Saab-Minnen och den erhållna guldplaketten.

Kommande Saab-Minnen, del 18, innehåller som vanligt både nya och gamla artiklar. Hämta ert exemplar på nästa årsmöte eller i Flygets Hus på en torsdag efter årsmötet.

Planerade aktiviteter 2008.
Vi fortsätter med vårt traditionella program och försöker arrangera för våra veteraner intressanta föredrag och studiebesök. Följande  mötesdagar är planerat för året:   

                        
Vår 4 februari Årsmöte  
  7 april  Föredrag  
  Vecka 19 Studiebesök  
       
Höst 15 september Föredrag  
  13 oktober Föredrag  
  1 december Trivselkväll  

Avslut.
Ett stort tack till alla medarbetare i styrelsen, arbetsgruppen, redaktions- och programkommittén samt adjungerade som idogt lägger ned sin energi så att Veteranklubben kan fungera som stöd för Saab vad gäller bevarande av  dess flygtekniska historia. Stort tack även till de veteraner och andra som förser oss med nyskrivet material så vi kan ge ut Saab-Minnen med intressant och blandat innehåll.

Ett särskilt tack också till Stig Nilsson som med underlag från vårt arkiv ordnade med en fin flygplan- och fotoutställning i Mantorps bibliotek med anledning av Saabs 70-årsjubileum. 

Veteranklubben gratulerar slutligen företaget Saab till de 70 framgångsrika åren inom flygbranschen.

Linköping i december 2007

Arne Fagerstedt
Arne Fagerstedt

Skicka e-post 
Skriv dina åsikter om Veteranklubben Saab och sänd!

Hänt under 2006


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11