Hänt under 2008

Föreningsmöten

Årsmötet inledde verksamhetsåret 2008. Thore Modigh valdes att leda förhandlingarna som snabbt klarades av. En styrelse valdes helt enligt valberedningens förslag. Avgående styrelseordförande Arne Fagerstedt som förtjänstfullt lett föreningen sedan 1998 avtackades och valdes till hedersledamot. Alla val genomfördes med acklamation. Efter konstituering fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande Ulf Rehme, vice ordförande Urban Hellstrand, sekreterare Gösta Niss, kassör Karl-Göran Häggström, klubbmästare Tage Wennström, övriga ledamöter Clarence Björk, Sture Rodling, Kenneth Nilsson, Harald Lindestrand och Stellan Eklöf.

Efter förhandlingarna berättade mångårige Saabmedarbetaren Bengt-Åke Rudström om ASJ:s historia och den flygplanstillverkning som blev grunden till Saab. Bengt-Åke Rudström är författare till boken ”Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping 1907-1972”.

Vårens andra föredrag hölls av provflygaren från Saab, Johan Sjöstrand, som berättade om sina erfarenheter av att flyga två så skilda flygplanstyper som B 17 och Gripen med ett generationsgap på 50 år.

Hösten inleddes med ett föredrag av Niclas Friberg från Luftfartsverket, som berättade om ett projekt med så kallad ”grön inflygning” som genomförts på Arlanda och den potential som detta innebär att spara bränsle och minska miljöbelastning.

Höstens andra föredrag handlade om Saabs ”Special Mission Aircraft”, främst Saab 2000 AEW & C och Saab 340 AEW, och hölls av Joakim Anderson, som är projektledare för dessa flygplan inom Saab Aerotech.

Studieresa
Årets studieresa gick till Scania i Södertälje med besök i företagets lastbilsmuseum.

Trivselkvällen
Den traditionsenliga trivselkvällen gick av stapeln den 1 december i ”smörjgropen” på Terrassen. Ett 60-tal veteraner avnjöt en god jultallrik med dryck, allt under gemytliga former.

Arkivarbete
Mycket arbete har lagts ned på arkivet under året, såväl för att ta emot och ordna material som att söka underlag för att besvara inkommande frågor. En hel del nytt material har inlämnats för behandling. .Flygboksförfattare har ställt ovanligt många frågor som vi kunnat besvara, bland annat beträffande underlag för ombyggnaden av B 17, Flying Fortress ”Felix”. En del frågor har gått via Saab. 

Utställning
Bildskärmsutställningen ”Saab 70 år”, som sammanställts av Stig Nilsson, har visats på Saab under maj och på Linköpings stadsbibliotek under juni och juli. Utställningen visades också i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek från den 23 november till den 14 december.

Saab-minnen
Ett stort arbete har under året lagts ned på att samla in och redigera artiklar ingående i del 19 av Saab-minnen, som kommer att delas ut till medlemmarna vid kommande årsmöte.

Planerade aktiviteter 2009
För år 2009 planeras möten, föredrag, besök och grupparbeten i samma omfattning som i år. Följande mötesdagar har inplanerats:

Vår 2  februari Årsmöte
  6 april Föredrag
  Vecka 19

Studiebesök

Höst 14 september Föredrag
  12 oktober

Föredrag

  30 november Trivselkväll

Avslut
Ett stort tack till alla medarbetare i styrelsen, arbetsgruppen, redaktionskommittén och programkommittén som lägger ned ett stort och engagerat arbete i Veteranklubbens verksamhet. Detta gör det möjligt för Veteranklubben att fungera som stöd för Saab att bevara företagets historia. Ett stort tack också till de veteraner och andra som förser oss med nytt artikelmaterial så att vi kan ge ut nya delar av Saab-minnen med ett intressant och varierat innehåll.

Ett tack också till Yngve Sedin som gjort det möjligt att få visa vår bildutställning ”Saab 70 år” på Stockholms stadsbibliotek.

 

Linköping i december 2008                                     Ulf Rehme

Skicka e-post 
Skriv dina åsikter om Veteranklubben Saab och sänd!

Hänt under 2007


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
9-01-15
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11