Hänt under 2009

Föreningsmöten 

Årsmötet inledde verksamhetsåret 2009. Thore Modigh valdes att leda förhandlingarna som snabbt klarades av. En styrelse valdes helt enligt valberedningens förslag. Alla val genomfördes med acklamation. Efter konstituering fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande Ulf Rehme, vice ordförande Urban Hellstrand, sekreterare Gösta Niss, kassör Karl-Göran Häggström, klubbmästare Sture Rodling, övriga ledamöter Clarence Björk, Tage Wennström, Kenneth Nilsson, Harald Lindestrand och Stellan Eklöf.

Efter förhandlingarna berättade Lars-Erik Svedlund , som arbetat 28 år på Saab, om projekten Gripen Demonstrator och Gripen Next Generation som är inriktade mot marknadsbehovet efter 2015.

Vårens andra föredrag hölls av Börje Fondén som berättade om sitt mångåriga arbete med utrullningshinder.

Hösten inleddes med ett föredrag av forskningsledare Gudrun Öberg från Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, som berättade om betydelsen av vägunderhåll för oss trafikanter.

Höstens andra föredrag hölls av professor Gunnar Eliasson vid KTH och handlade om flygindustrins betydelse som teknologigenerator.

Studieresa
Årets studieresa gick till Toyota BT i Mjölby och Motala motormuseum. En extra studieresa som gick till Aeroseum och Göteborg Aero Show blev möjlig genom inbjudan från Vingklubben på Saab.

Trivselkvällen
Den traditionsenliga trivselkvällen gick av stapeln den 30 november i ”smörjgropen” på Terrassen. Ett 65-tal veteraner avnjöt en god jultallrik med dryck, allt under gemytliga former.

Arkivarbete
Mycket arbete har lagts ned på arkivet under året, såväl för att ta emot och ordna material som att söka underlag för att besvara inkommande frågor. En hel del nytt material har inlämnats för behandling.

Utställning
Vi har medverkat med bildmaterial till en utställning om Lansen på Arbetets museum i Norrköping, som påbörjades i december 2009 och pågår till mars 2010. 

Saab-minnen
Ett stort arbete har under året lagts ned på att samla in och redigera artiklar ingående i del 20 av Saab-minnen, som kommer att delas ut till medlemmarna vid kommande årsmöte. Vi har också under året arbetat med att överföra tidiga Saab-minnen till digital form så att samtliga delar inom kort finns tillgängliga i CD-format.

Planerade aktiviteter 2010
För år 2010 planeras möten, föredrag, besök och grupparbeten i samma omfattning som i år. Följande mötesdagar har inplanerats:

Vår 1 februari 
12 april
Vecka 20
 
Årsmöte
Föredrag
Studiebesök
 
Höst  13 september
11 oktober
29 november
Föredrag
Föredrag
Trivselkväll

                                          
Avslut
Ett stort tack till alla medarbetare i styrelsen, arbetsgruppen, redaktionskommittén och programkommittén som lägger ned ett stort och engagerat arbete i Veteranklubbens verksamhet. Detta gör det möjligt för Veteranklubben att fungera som stöd för Saab att bevara företagets historia. Ett stort tack också till de veteraner och andra som förser oss med nytt artikelmaterial så att vi kan ge ut nya delar av Saab-minnen med ett intressant och varierat innehåll.

Linköping i december 2009                                     Ulf Rehme

Skicka e-post 
Skriv dina åsikter om Veteranklubben Saab och sänd!


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
20
10-01-11
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11