Hänt under 2010


Föreningsmöten 

Årsmötet inledde verksamhetsåret 2010. Ulf Edlund valdes att leda förhandlingarna som snabbt klarades av. En styrelse valdes helt enligt valberedningens förslag. Alla val genomfördes med acklamation. Efter konstituering fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande Ulf Rehme, vice ordförande Urban Hellstrand, sekreterare Gösta Niss, kassör Karl-Göran Häggström, klubbmästare Harald Lindestrand, programansvarig Sture Rodling, övriga ledamöter Kenneth Nilsson, Stellan Eklöf och Billy Fredriksson.

Efter förhandlingarna berättade provflygare Johan Sjöstrand om Gripens deltagande i ”Red Flag”-övningen på Nellis AFB i USA

Vårens andra föredrag hölls av Carl-Werner Pettersson som berättade om sitt mångåriga arbete med släktforskning i USA.

Hösten inleddes med studiebesök på Flygvapenmuseum där utställningsproducent Olle Emilsson berättade om den stora ombyggnaden av FVM. Därefter gjordes guidade turer i den nya delen av museet.

Höstens andra föredrag hölls av Ulf Petersson som är chefsanalytiker på Saab som handlade om Saabs omvärldsnavigerig under sina första 100 år, 1937-2037.

Studiebesök
Årets studiebesök gjordes på VTI i Linköping.

Trivselkvällen
Den traditionsenliga trivselkvällen genomfördes den 29 november i ”smörjgropen” på Terrassen.

Arkivarbete
Mycket arbete har lagts ned på arkivet under året, såväl för att ta emot och ordna material som att söka underlag för att besvara inkommande frågor. En hel del nytt material har inlämnats för behandling.

Saab-minnen
Ett stort arbete har under året lagts ned på att samla in och redigera artiklar ingående i del 21 av Saab-minnen, som kommer att delas ut till medlemmarna vid kommande årsmöte. 

Planerade aktiviteter 2011
För år 2011 planeras möten, föredrag, besök och grupparbeten. Följande mötesdagar har inplanerats:

Vår   17 februari
17 april
Vecka 20  
 
Årsmöte
25-årsjubileum
Studiebesök
 
Höst  12 september
10 oktober
28 november
Föredrag
Föredrag
Trivselkväll 

                                                     
Avslut
Ett stort tack till alla medarbetare i styrelsen, arbetsgruppen, redaktionskommittén och programkommittén som lägger ned ett stort och engagerat arbete i Veteranklubbens verksamhet. Detta gör det möjligt för Veteranklubben att fungera som stöd för Saab att bevara företagets historia. Ett stort tack också till de veteraner och andra som förser oss med nytt artikelmaterial så att vi kan ge ut nya delar av Saab-minnen med ett intressant och varierat innehåll.

 

Linköping i december                        Ulf Rehme

 

Skicka e-post 
Skriv dina åsikter om Veteranklubben Saab och sänd!

Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
20
11-03-17
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11