Hänt under 2011 

Föreningsmöten 

Årsmötet inledde verksamhetsåret 2011. Per Pellebergs valdes att leda förhandlingarna som snabbt klarades av. En styrelse valdes helt enligt valberedningens förslag. Alla val genomfördes med acklamation. Efter konstituering fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande Ulf Rehme, vice ordförande Urban Hellstrand, sekreterare Gösta Niss, kassör Sven Bogg, klubbmästare Harald Lindestrand, programansvarig Sture Rodling, övriga ledamöter Kenneth Nilsson, Stellan Eklöf och Billy Fredriksson.

Efter förhandlingarna berättade Åke Svensson om sin tid på Saab.

Den 17 april firades klubbens 25-årsjubileum. I firandet som genomfördes på Flygvapenmuseum ingick ett seminarium med högintressanta föredrag av Lena Micko, Helen Dannetun, Ulf Edlund, Kent Harrskog, Dan Jangblad och Pontus Kallén.

Höstens första föredrag hölls av Gunnar Elfström som berättade om Linköpings utveckling till Sveriges flyghuvudstad.

Höstens andra föredrag hölls av Major Jonas Hansson som avhandlade Libyeninsatsen från ett svenskt perspektiv.

Studiebesök
Årets studieresa gick till F11 museet och Saab/Nyge i Nyköping.

Trivselkvällen
En trivselkväll genomfördes i början av december.

Arkivarbete
Mycket arbete har lagts ned på arkivet under året, såväl för att ta emot och ordna material som att söka underlag för att besvara inkommande frågor. En hel del nytt material har inlämnats för behandling.

Saab-minnen
Ett stort arbete har under året lagts ned på att samla in och redigera artiklar ingående i del 22 av Saab-minnen, som kommer att delas ut till medlemmarna vid kommande årsmöte.

Planerade aktiviteter 2012 För år 2012 planeras möten, föredrag, besök och grupparbeten. Följande mötesdagar har inplanerats:

Vår 6 februari Årsmöte
  16 april Föredrag
  Vecka 19 Studiebesök
     
Höst 10 september  Föredrag
  8 oktober Föredrag
  November/december Trivselkväll

Avslut
Ett stort tack till alla medarbetare i styrelsen, arbetsgruppen, redaktionskommittén och programkommittén som lägger ned ett stort och engagerat arbete i Veteranklubbens verksamhet. Detta gör det möjligt för Veteranklubben att fungera som stöd för Saab att bevara företagets historia. Ett stort tack också till de veteraner och andra som förser oss med nytt artikelmaterial så att vi kan ge ut nya delar av Saab-minnen med ett intressant och varierat innehåll.

Linköping i december 2011                Ulf Rehme


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
2011
-12-18
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11