Hänt under 2013 

Föreningsmöten

Årsmötet inledde verksamhetsåret 2013. Ulf Edlund valdes att leda förhandlingarna som snabbt klarades av. En styrelse valdes helt enligt valberedningens förslag. Alla val genomfördes med acklamation. Efter konstituering fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande Lars-Uno Elwingsson, vice ordförande Urban Hellstrand, sekreterare Gösta Niss, kassör Sven Bogg, klubbmästare Lars-Åke Holm, programansvarig Sture Rodling, övriga ledamöter Kenneth Nilsson, Stellan Eklöf och Billy Fredriksson.

Efter förhandlingarna berättade Jan Germundsson, Saabs  platschef i Linköping, om läget på Saab med fokus på flygsidan men även om Saabs verksamhet i stort.

Vårens föredrag hölls av Överste Magnus Westerlund, chef för Helikopterflottiljen på Malmen, som kåserade om ”Försvarsmaktens helikopterverksamhet”.

Den 16 – 19 september deltog klubben som utställare på CEAS 2013 i Konsert & Kongress.

Höstens första föredrag hölls av Kjell Möller och Johan Leander som pratade om ESS- projektet, den kommande ledande neutronforskningsanläggningen i världen.

Höstens andra föredrag hölls av Christer Spångberg som kåserade om:
Saabs vackraste flygplan – trettio år av kärlek till fpl 32

Studiebesök

Årets studieresa gick till Finspång där vi besökte Siemens och SAPA Heat Transfer.

Trivselkvällen

En trivselkväll genomfördes i början av december.  Kåsör för kvällen var
Joakim Johansson, Slottsfogde på Ekenäs Slott, som kåserade under rubriken:
”Linköpings hamn och Kinda kanal – om sjöfartslivet i svunnen tid”

Arkivarbete

Mycket arbete har lagts ned på arkivet under året, såväl för att ta emot och ordna material som att söka underlag för att besvara inkommande frågor. En hel del nytt material har inlämnats för behandling. Ett pilotprojekt med fokus på fpl. 35 dokument har startats mellan Veteranklubben och Saabs historiska arkiv för att se vilka kriterier som ska gälla för vilka dokument som ska sparas för framtiden.

Saab-minnen

Ett stort arbete har under året lagts ned på att samla in och redigera artiklar ingående i del 24 av Saab-minnen, som kommer att delas ut till medlemmarna vid kommande årsmöte.

Planerade aktiviteter 2014

För år 2014 planeras möten, föredrag, besök och grupparbeten. Följande mötesdagar har inplanerats:

Vår  3 februari  Årsmöte
  7 april Föredrag
  Vecka 20 (12/5 -) Studiebesök
Höst 8 september Föredrag
  6 oktober Föredrag
  1 december Trivselkväll

 

Avslut

Ett stort tack till alla medarbetare i styrelsen, arbetsgruppen, redaktionskommittén och programkommittén som lägger ned ett stort och engagerat arbete i Veteranklubbens verksamhet. Detta gör det möjligt för Veteranklubben att fungera som stöd för Saab att bevara företagets historia. Ett stort tack också till de veteraner och andra som förser oss med nytt artikelmaterial så att vi kan ge ut nya delar av Saab-minnen med ett intressant och varierat innehåll.

Klubbmedlemmen Sivert Ward, som avled i februari 2012 donerade en generös summa att disponeras av Veteranklubben Saab. Klubben har beslutat att inrätta en fond till Sivert Wards minne och därur utdela stipendier som bidrag till produktionskostnaden för offentliggörande av bok, uppsats eller artikel, eller annat media, som behandlar Saabs ”flygverksamhet”, dess produkter eller dess anställda.

 

Linköping i december 2013    

 

Lars-Uno Elwingsson 
Ordförande
Urban Hellstrand
vice Ordförande
Gösta Niss
Sekreterare
Sven Bogg
Kassör
Lars-Åke Holm 
Klubbmästare
Sture Rodling
Programansvarig
Stellan Eklöf
Ledamot
Billy Fredriksson
Ledamot
Kenneth Nilsson
Ledamot
 

Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Göran Strömfelt
1986-10-09
201
4-01-30
tel 013-52 116
tel 013-15 00 11