Ordföranden har ordet 2001

Inledning
Normalt redovisas vad som är på gång inom Veteranklubben successivt vid respektive föreningsmöte. Vid årsmöten lämnas också en verksamhetsberättelse som sammanfattar aktiviteterna under året som varit. Jag vet och förstår att alla våra veteraner av olika skäl inte kan närvara vid våra föreningsmöten. Detta innebär att endast de som kommer till dessa möten känner till vad som händer och sker inom Veteranklubben. Av detta skäl vill jag med denna skrivelse redovisa vad som har hänt under det gångna kalenderåret samt tala om vad som är på gång under det nuvarande året.

Kalenderåret 2001
Medlemsantalet har ökat under året trots relativt stort bortfall. Vid utgången av år 2001 var medlemsantalet 355.

Fyra föreningsmöten med intressanta föredrag har genomförts. Antalet deltagare vid dessa möten har i medeltal varit ca 70. Ett studiebesök och en utflykt med arbetsgruppen i Flygets Hus med respektive har genomförts, och i december samlades 99 veteraner på Terrassen för att begå den traditionella Trivselkvällen.

Vår arkivlokal i Flygets Hus har i samråd med ÖFS ytterligare kompletterats. Nu med brandvarnare samt en nödlampa som tänds vid fel på elsystemet. En sidotelefon har även blivit installerad i lektionssalen.

Arbetsgruppen i Flygets Hus har även i år bestått av 15-20 personer som på torsdagsförmiddagar arbetat med sortering och registrering av dokument. Bland annat kan nämnas att ett stort antal gamla diapositiv har erhållits från Saab fotoavdelning. Material från arkivet har vid ett flertal gånger under året utnyttjats som underlag vid skrivning av de nostalgiska artiklar som Flygbladet har presenterat. Intervjuer av veteraner har också skett i samband med artiklarna.

Veteranklubben deltog med sin fotoutställning vid firandet av Flygvapnets 75 år den 19 maj på Malmen. Många besökte vår plats och visade stort intresse.

Under året har projekt ”Hemsida på internet” genomförts av Saab på önskemål från Veteranklubben. Detta innebär att vår verksamhet fortsättningsvis kan följas utanför Saab-staketet genom Internet på följande sätt:

www.saab.se på sidan ABOUT SAAB, HISTORY

www.saabsveteranklubb.nu

home.swipnet.se/saabveteran/

Dessutom finns Veteranklubben på Wingnet under Föreningar och fritid.

Saab-Minnen del 12 utdelades vid årsmötet. För första gången har Veteranklubben själva tagit fram tryckoriginalen till denna del. Detta har möjliggjorts genom att vi disponerar en dator från Saab med laserprinter och programvara. Själva har vi kompletterat med scanner och CD-brännare. Dessa resurser gör det möjligt att kontinuerligt arbeta med material till kommande Saab-Minnen baserat på underlag från dels vårt eget arkiv och dels nyskrivna artiklar som våra medlemmar lämnar till oss.

Årets aktiviteter
Vår planeringshorisont är som regel en termin i taget. Därför är endast vårens föreningsmöten bestämda vad gäller innehållet. Årsmötet hölls den 11 februari på Terrassen med rekord på antalet deltagare, över 120 veteraner deltog. Efteråt fick vi höra ett mycket intressant kåseri av Dan Jangblad om framtida nätverkbaserat försvar. Övriga aktiviteter som planerats under året är:

Vår    
25 mars Föreningsmöte i Flygets Hus Eric Sjöberg kåserar
17 april Studiebesök på Ostkustens Marinbas Muskö
Höst    
16 september Föreningsmöte i Flygets Hus Kåsör Sven Törngren
14 oktober Föreningsmöte i Flygets Hus Kåsör Ulf Edlund
2 december Traditionell Trivselkväll Terrassen

 

 

 

 


Kallelser till dessa evenemang utsänds som tidigare.

Som vanligt är vår lokal i Flygets Hus öppen vår och höst mellan kl 08.30 och
kl 11.30 på torsdagar enligt nedan:

Vår: från den 10 januari till och med den 25 april.

Höst: från den 12 september till och med den 19 december.

Där finns möjlighet att botanisera i vårt arkiv, hämta några Saab Minnen som Du kanske saknar och prata med de närvarande veteranerna. Kaffe med bulle kan även tillhandahållas som bonus vid besöket. Välkommen!

Linköping 2002-10-08

Arne Fagerstedt
Arne Fagerstedt

Ps. Möjlighet finns nu att vi kan nå våra medlemmar via internet, på sikt bland annat med kallelser, förutsatt att vi känner till adressen. Det är därför av intresse att få reda på Din e-postadress när Du har Internet. Detta sker enklast genom att skicka e-post.

Skicka e-post 
Skriv dina åsikter om Veteranklubben Saab och sänd!


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11