Ordföranden har ordet 2002

Inledning
Ett behov av en sammanfattning över ett gånget år fanns tydligen att döma av de kommentarer som vi fått på den förra utgåvan. Så nu är det bara att fortsätta på den inslagna vägen och ge ut en liknande skrift. Vad gäller medlemsförteckningen ges den ut när stora förändringar skett. 

Kalenderåret  2002
Året inleddes som brukligt med årsmöte och ett efterföljande föredrag som hade titeln, Lära, Leda, Luras. Dan Jangblad gav oss en inblick i det Nätverks Baserade Försvaret (NBF), där Saab tydligen är mycket långt framme. Ett mycket intressant och givande föredrag om en framtid som de flesta nog skulle klassa som science fiction. Man kan undra vart vi är på väg ?

Detta kåseri åhördes av över 120 personer, vilka vid hemgången senare fick var sitt exemplar av Saab – Minnen del 12. För första gången har Veteranklubben själva tagit fram tryckoriginalen till denna del. Kvällen avslutades med en gourmetallrik och trevlig samvaro. 

Vid första styrelsemötet gjordes en förändring genom att Sören Ewaldsson gick in som Vice ordförande i stället för Curt Murhed.

Vid vårens andra föredrag kåserade Eric Sjöberg under rubriken ”Glimtar från en flygares vardag”. Det största antalet åhörare som vi haft vid våra möten, troligen upp emot 130 personer, satt och trängdes eller stod i dörröppningar i Flygets Hus för att höra Eric berätta om sitt liv som flygare. Det var snudd på kaos. Stämningen var ändå hög som den brukar vara varje gång vi har föredrag i Flygets Hus. Jag beklagar att vi inte kan göra det lika bekvämt för alla vid föredragen och vid den efterföljande kaffedrickningen.

Sedan studieresan till Muskö som kanske annonserades lite för tidigt. Ett stort intresse för detta mål uppdagades. På mindre än 3 timmar tisdagen den 2 april var bussen fullsatt med 50 personer, och ett 10 tal stod som reserver. Tyvärr kunde inte Muskö ta emot flera än 50 personer så flera bussar hade inte hjälpt.  Det var en imponerande anläggning som vi blev guidade igenom. Kanske vi gör om detta en annan gång om vi kan få ihop en busslast till.

En propå om behov av nyskrivna artiklar för Saab - Minnen sändes även ut på våren. Jag vill inte påstå att vi blev nedlusade med förslag, men lite hände i alla fall efteråt. En grupp bildades för skrivning av några artiklar om Saabs framtagning av flygplan 340 och 2000. Det var glädjande. Jag utgår från att innehållet i propån fortfarande verkar ute i stugorna. Jag vet att det finns intressanta områden som ännu inte är tillräckligt dokumenterade.

Den 11 april hade vi besök av tre personer från kommunen som representerade tre olika områden - Bild - Linköping, Kulturarv Östergötland och Östergötlands Länsmuseum. Avsikten med besöket var att visa vårt arkiv av gamla foto. Ett stort intresse visades för Veteranklubben vilket bland annat resulterade i att vår hemsida länkades till Bild Östergötland och Kulturarv Östergötland.

Hösten inleddes med ett föredrag av Sven Törngren som kåserade om sin upplevelse i Östersjön 1952 då han i sin Catalina på spaning efter en försvunnen DC-3a blev beskjuten av en rote MIG 15. En mycket fängslande berättelse av den nu 85-årige befälhavaren som lyckades föra sin besättning i säkerhet med hjälp av en tysk fraktbåt på väg till Finland. Beskrivningen av de minuter som anfallen pågick var mycket fängslande.

Hösten fortsatte sedan med föredrag av Ulf Edlund som inledde med att visa den klassiska bilden av Saab:s flygplan efter en tidsaxel. Där framgår att 70 – talet var något av ett förlorat decennium. Det enda årtionde som Saab inte tagit fram något flygplan. Vad gjorde man då?  Jo, i det fördolda pågick projekteringsarbete för en stor flora civila flygplan tillsammans med BAC och MBB. Något som skulle bli ett tyst korthållsflygplan och heta Europlane. Samtidigt pågick fransmännens arbete med Airbus. Resultatet av detta vet vi i dag. Andra tidiga projekt som Mulas och Transporter vidrördes också. Allt detta projektarbete var en mycket bra grund att stå på när man så småningom startade samarbete med Fairchild och konstruerade  Saab 340 och Saab 2000, framhöll Ulf.

Till Flygets Hus kommer 15-20 veteraner troget varje torsdag förmiddag för arkiveringsarbete och trevlig samvaro. Nytt material för arkivering tillkommer successivt och nya pensionärer ansluter sig till vår verksamhet vilket är glädjande. Arbetsgruppens insats detta år uppmuntrades med en liten utflykt till Ulrika socken där vi på värdshuset intog en god lunch för att sedan bli guidade i museet och i den gamla träkyrkan.

Ett antal förfrågningar om underlag till äldre flygplan för användning i olika publikationer har kommit under året. Även besök har avlagts av skribenter och utlåning av underlag har förekommit.

Under året har vi kompletterat systemet för redigering av Saab-Minnen med en CD–brännare. Därmed möjliggörs leverans av datafiler på CD till tryckeriet. Det förenklar också kombinationen av arbete hemma och i Flygets Hus med bild- och textbehandling. Vi har också erhållit ytterligare en dator som ger mer kapacitet för alla olika system, som dokumentsökning, medlemsregister och redigering av Saab-Minnen.

Hemsidan har kompletterats med bilder och information från möten och utflykter. Vi har haft svårigheter att hantera det system  som Saab använder för webbinformation. Därför har vi gjort en version som kan nås via http://home.swipnet.se/saabveteran/.  Det finns en länk till den sidan från vår gamla adress http://www.saabsveteranklubb.nu

Den 19 september fick vi besök av 9 sekreterare från Saabs flygprov som gavs en orientering om huset och vår verksamhet där. Ytterligare ett besök ägde rum den 5 december av  16 personer från Saab flygprovs mätsystemavdelning som utöver insyn i vår verksamhet fick en orientering av Ingar Wenegård om radioamatörernas aktiviteter  i Flygets Hus.

På hösten fick vi av Saab tillstånd att disponera hela övervåningen i ASJ:s gamla portvaktshus. En aning trångt har vi haft tidigare när alla varit samlade för styrelsemöte. Nu har vi ”tre rum och kök” och kan förlägga mera arbete av vår verksamhet till denna plats om det är praktiskt. Vi tackar Saab för att vi får disponera detta utökade utrymme samt för det tillskott av möbler som erfordrades. Efter uppsättning av gardiner och tavlor blev det riktigt mysigt där.

Året avslutades som brukligt med en trivselkväll på Terrassen där 100 veteraner pratade om minnen från svunna tider. Stämningen var som vanligt hög.

Medlemsantalet har ökat under året. Vid årsskiftet var vi 382 medlemmar vilket innebär att ca 40 nya har  tillkommit.

Årets aktiviteter
Endast vårens föreningsmöten är bestämda vad gäller kåsör. Exakt datum för möte framgår av kallelser som utsänds i vanlig ordning.

Vår    
10 februari    Årsmöte, kåsör: Lars-Olof Linders
24 mars  Föredrag, kåsör:   Lars Erik Borg
23 april Studiebesök     Robotmuseum i Arboga
     
Höst    
22 september  Föredrag  Kåsör ej bestämd
20 oktober Föredrag    Kåsör ej bestämd
1 december  Trivselkväll  

Vår lokal i Flygets Hus är öppen mellan kl 08.30 och kl 11.30 på torsdagar på våren från den 9 januari till och med den 24 april och på hösten från den 11 september till och med den 18 december.

Där finns möjlighet att botanisera i vårt arkiv, hämta några Saab-Minnen som Du kanske saknar och prata med de närvarande veteranerna. Kaffe med bulle kan även tillhandahållas som bonus vid besöket. Välkommen!

Linköping         2002-12-31

Arne Fagerstedt
Arne Fagerstedt

Ps. Möjlighet finns nu att vi kan nå våra medlemmar via internet, på sikt bland annat med kallelser, förutsatt att vi känner till adressen. Det är därför av intresse att få reda på Din e-postadress när Du har Internet. Detta sker enklast genom att skicka e-post.

Skicka e-post 
Skriv dina åsikter om Veteranklubben Saab och sänd!

Ordföranden har ordet 2001


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11