Välkommen

till

Veteranklubben SAAB

___________________________________

 

ADVENT

___________________________________

 


Nystart av Veteranklubbens verksamhet


TRIVSELKVÄLL

2021

Tisdagen den 7 december 2021, kl.18.00
är det åter dags för vår

TRIVSELKVÄLL

Vi träffas i Terrassens matsal (utanför Hörsalen)
där alla som vanligt välkomnas och bjuds på glögg.

Ellen Molin,
Biträdande chef för Aeronautics.

Informerar om läget just nu och om planerna för framtiden.

Sedan följer JULTALLRIK och öl, kaffe och pepparkakor.

ALLTSAMMANS TILL PRISET AV 250 kr.

Information om hur jag anmäler mig hittar ni här.

_______

NYHET!

Vi vill också meddela att vi nu har skaffat SWISH konto 123 39 28 033,
men det går fortfarande bra att betala kontant eller via PG 66 63 45-4.

___________________________________

 

ÖPPET HUS

 

Veteranklubben Saabs Flygtekniska bibliotek har öppet hus

för Saabveteraner onsdagen den 8 december kl. 14.00-16.00


Här hittar ni mer information.

___________________________________

 

MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN

 

I och med att FHM har lättat på restriktionerna f o m 29 sep

så har styrelsen påbörjat planeringen av verksamheten igen.

 

När aktiviteterna är spikade så hittar ni dom i menyn "Möten 2021".

 

FLYGETS HUS

 

Vi startar upp torsdag morgon den 30/9, med städning av arkivet
inför ett besök från FLIT under eftermiddagen samma dag.

Från och med den 7 oktober fortsätter arkivarbetet som vanligt.

Entréplanet kommer att vara delvis ockuperat av helikopter-flottiljen
under september - oktober, vilket medför en begränsning. 
Därför är den officiella öppningsdagen 21 oktober som blir
lämplig för besök, då vi förfogar över entréplanet igen.

___________________________________

 

ÅRSMÖTE 2021

 

Årets årsmöte är nu avslutat. Den pågående Covid-19-pandemin

har omöjliggjort ett traditionellt årsmöte med medlemmarnas
fysiska närvaro varför det fick genomföras per capsulam.


Samtliga medlemmar har erhållit årsmöteshandlingarna
digitalt eller via brev. Ett fåtal synpunkter av formel
karaktär har inkommit på årsmöteshandlingarna men
som inte berör varken organisation eller ekonomi.

 

Verksamhetsberättelsen för 2020 hittar
ni i menyn under "Hänt under åren".

 

Ordförande Göran Berséus tackar medlemmarna
för att det gick så smidigt att genomföra årsmötet per capsulam.

___________________________________


MEDLEMSSAVGIFT FÖR 2021

 

Årsavgiften fastställdes på årsmötet till oförändrat 150 kronor per år.

Med anledning av att endast reducerad verksamhet kommit medlemmarna

till godo under år 2020 kommer 2020 års medlemsavgift även

täcka år 2021, dvs. ingen ny medlemsavgift tas ut för år 2021.

___________________________________

 

 

Flygforskning och teknikutveckling i Sverige

 

En exposé över åtta decennier av
svensk kreativitet och innovation

av

Billy Fredriksson och Anders Gustafsson

 

Ett särtryck av uppsatsen från Saab-minnen del 31 hittar ni HÄR.

___________________________________


 

____________________________________

 

FLYGTEKNISKT BIBLIOTEK

 

Veteranklubben Saab har upprättat ett

flygtekniskt bibliotek i ASJ Portvaktshus.

Information om biblioteket hittar ni under
fliken Flygtekniskt Bibliotek i huvudmenyn
eller klicka här så kommer ni direkt till sidan.

_____________________________________

Saab-väggen i Flygets Hus


Porträtt- och flygplangalleriet som skapades på en vägg i Flygets Hus
på 1990-talet har under år 2019 uppdaterats av några Saabveteraner
med ledning av Arne Fagerstedt. Saab-väggens porträttgalleri är
nu baserat på personer där de flesta har erhållit en Thulinmedalj
och flygplangalleriet innehåller alla av Saab utvecklade
och tillverkade flygplan från Saab 17 till Saab 2000.

 

En guide har framtagits som kan läsas här.

_____________________________________

 

 

PROJEKT Saabs Yrkesskola/Industriskola


Erwin Kågander och Inger Westerlund (Learning Center), båda medarbetare i
Veteran­klubben Saab har sedan april 2015, för skolans räkning, arbetat med att
dokumentera och bevara material och foton från skolans uppkomst i slutet av 1930-talet.

Framför allt är det de sedvanliga lärlingsutbildningarna Flygplanmontörer och
Bänk- och maskin samt kortare utbildningar som Sammanbyggnad, ALK – Arbetsledare,
PTG – Produktionsteknisk grundkurs, m fl.

När det gäller kortare utbildningar så togs det inte alltid foton på
deltagarna och allt eftersom åren gått har det också gallrats i arkivet.

Ett smakprov på det material som tagits fram hittar ni här.

____________________________________

 

Arbetsgruppen träffas i Flygets Hus
på torsdagar mellan kl. 08.30 - 11.30

Intresserad? Besök oss i Flygets Hus
och se vad du kan
bidra med.


2021


Vår:   Arbetet i Flygets Hus är inställt p g a pandemin.

Höst:  Arbetet i Flygets Hus startar igen torsd den 7 oktober


VÄLKOMNA

_____________________________________

MOTIONSGYMNASTIK

Ni vet väl om att ni som Saabpensionär har möjlighet att utnyttja
Hälsokullens faciliteter för gymnastik och gym. Ansvarig för Hälsokullen
är Korpen och den är öppen för pensionerad Saabanställd eller 
make/maka/sambo/registrerad partner. Årskostnaden är mycket
förmånlig, med andra ord det bra för både kroppen och plånboken.
Ni kan gärna kolla på Hälsokullens hemsida om ni vill veta mer.
Länk till Hälsokullens hemsida.

_____________________________________


Information om Sivert Wards Minnesfond

hittar ni här.

_____________________________________

Du som ändrar adressuppgifter framförallt e-postadress kan meddela
Bertil Almroth snarast. Då undviker vi att massutskick kommer tillbaka.

Veteranklubbens arkiv i Flygets Hus har successivt vuxit fram från starten 1986
och innehåller nu en ansenlig mängd Saabhistoriska handlingar.
Det kompletteras nu under fliken  Dokument.
Synpunkter och justeringar och tillägg mottages gärna!
Skicka e-post! 


Veteranklubben disponerar lokal i Flygets Hus i Malmslätt.

Huset tillhör Östergötlands Flyghistoriska Sällskap och är samlingslokal för ett antal ideella föreningar, många med flyg-intresse på sin agenda.

Från början var huset, som uppfördes 1889, I4:s  under- officersmäss men blev senare F3:s underofficersmäss.

Lokalen i Flygets Hus utnyttjar Veteranklubben Saab som arkiv i vilket historiska handlingar och foton över Saabs produkter förvaras.

Vill du veta mer om Flygets Hus? Klicka här.
Och vill du meddela dig med någon i Flygets Hus? Skicka då e-post
 

Varje torsdag under januari-april och augusti-december kl 8.30-11.30 samlas ett antal veteraner i lokalen för sortering, bearbetning och registrering av historiska handlingar.

Besök oss gärna under vår öppettid om du vill hämta ditt exemplar av Saab-minnen, söka efter material till någon artikel eller bara umgås socialt.
Välkommen,
vi bjuder på kaffe kl 10.

Vägbeskrivning finns här, nu kompletterad med P-plats.


 

 
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:

Göran Berseus
Lars-Uno Elwingsson
1986-10-09
2018-02-07

tel 0702-12 96 15
tel 0767-76 46 60