Välkommen

till

Veteranklubben SAAB

___________________________________

 

Blandade nyheter och artiklar.

___________________________________

 


Utdelning av Saab-minnen (senaste är del 31) kommer att ske
från luckan i ASJ portvaktshus vid järnvägsövergången:


Onsdag 17 mars kl 10-11.

Kontakta gärna Kenneth: kenni@telia.com, om du har specifika önskemål om kompletteringar.

Välkomna!

___________________________________

 

 

Flygforskning och teknikutveckling i Sverige

 

En exposé över åtta decennier av
svensk kreativitet och innovation

av

Billy Fredriksson och Anders Gustafsson

 

Ett särtryck av uppsatsen från Saab-minnen del 31 hittar ni HÄR.

___________________________________


____________________________________

 

FLYGTEKNISKT BIBLIOTEK

 

Veteranklubben Saab har upprättat ett

flygtekniskt bibliotek i ASJ Portvaktshus.

Information om biblioteket hittar ni under
fliken Flygtekniskt Bibliotek i huvudmenyn
eller klicka här så kommer ni direkt till sidan.

_____________________________________

Saab-väggen i Flygets Hus


Porträtt- och flygplangalleriet som skapades på en vägg i Flygets Hus
på 1990-talet har under år 2019 uppdaterats av några Saabveteraner
med ledning av Arne Fagerstedt. Saab-väggens porträttgalleri är
nu baserat på personer där de flesta har erhållit en Thulinmedalj
och flygplangalleriet innehåller alla av Saab utvecklade
och tillverkade flygplan från Saab 17 till Saab 2000.

 

En guide har framtagits som kan läsas här.

_____________________________________

 

 

PROJEKT Saabs Yrkesskola/Industriskola


Erwin Kågander och Inger Westerlund (Learning Center), båda medarbetare i
Veteran­klubben Saab har sedan april 2015, för skolans räkning, arbetat med att
dokumentera och bevara material och foton från skolans uppkomst i slutet av 1930-talet.

Framför allt är det de sedvanliga lärlingsutbildningarna Flygplanmontörer och
Bänk- och maskin samt kortare utbildningar som Sammanbyggnad, ALK – Arbetsledare,
PTG – Produktionsteknisk grundkurs, m fl.

När det gäller kortare utbildningar så togs det inte alltid foton på
deltagarna och allt eftersom åren gått har det också gallrats i arkivet.

Ett smakprov på det material som tagits fram hittar ni här.

____________________________________

 

Arbetsgruppen träffas i Flygets Hus
på torsdagar mellan kl. 08.30 - 11.30

Intresserad? Besök oss i Flygets Hus
och se vad du kan
bidra med.


2021


Vår:   Avvaktar besked från styrelsen när
verksamheten kan börja igen.


Höst:  Avvaktar besked från styrelsen när
verksamheten kan börja igen.


VÄLKOMNA

_____________________________________

MOTIONSGYMNASTIK

Ni vet väl om att ni som Saabpensionär har möjlighet att utnyttja
Hälsokullens faciliteter för gymnastik och gym. Ansvarig för Hälsokullen
är Korpen och den är öppen för pensionerad Saabanställd eller 
make/maka/sambo/registrerad partner. Årskostnaden är mycket
förmånlig, med andra ord det bra för både kroppen och plånboken.
Ni kan gärna kolla på Hälsokullens hemsida om ni vill veta mer.
Länk till Hälsokullens hemsida.

_____________________________________


Information om Sivert Wards Minnesfond

hittar ni här.

_____________________________________

Du som ändrar adressuppgifter framförallt e-postadress kan meddela
Bertil Almroth snarast. Då undviker vi att massutskick kommer tillbaka.

Veteranklubbens arkiv i Flygets Hus har successivt vuxit fram från starten 1986
och innehåller nu en ansenlig mängd Saabhistoriska handlingar.
Det kompletteras nu under fliken  Dokument.
Synpunkter och justeringar och tillägg mottages gärna!
Skicka e-post! 


Veteranklubben disponerar lokal i Flygets Hus i Malmslätt.

Huset tillhör Östergötlands Flyghistoriska Sällskap och är samlingslokal för ett antal ideella föreningar, många med flyg-intresse på sin agenda.

Från början var huset, som uppfördes 1889, I4:s  under- officersmäss men blev senare F3:s underofficersmäss.

Lokalen i Flygets Hus utnyttjar Veteranklubben Saab som arkiv i vilket historiska handlingar och foton över Saabs produkter förvaras.

Vill du veta mer om Flygets Hus? Klicka här.
Och vill du meddela dig med någon i Flygets Hus? Skicka då e-post
 

Varje torsdag under januari-april och augusti-december kl 8.30-11.30 samlas ett antal veteraner i lokalen för sortering, bearbetning och registrering av historiska handlingar.

Besök oss gärna under vår öppettid om du vill hämta ditt exemplar av Saab-minnen, söka efter material till någon artikel eller bara umgås socialt.
Välkommen,
vi bjuder på kaffe kl 10.

Vägbeskrivning finns här, nu kompletterad med P-plats.


 

 
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:

Göran Berseus
Lars-Uno Elwingsson
1986-10-09
2018-02-07

tel 0702-12 96 15
tel 013-52116