Välkommen

till

Veteranklubben SAAB

_____________________________________

 

Nästa föredrag blir den 5 november kl. 18.00.


Kallelsen till mötet hittar ni här.

_____________________________________

 

Grattis!

 

SAAB 29 Tunnan fyllde 70 år den 1 september 2018

Vill ni veta mer om SAAB 29 Tunnan klicka här

_____________________________________

 

PROJEKT Saabs Yrkesskola/Industriskola

Två medarbetare i Veteranklubben Saab, Erwin Kågander och Inger Westerlund, har sedan april 2015
för skolans räkning arbetat med att dokumentera och bevara material från skolans start på 1930-talet.
I arbetet har det bland annat ingått att dokumentera alla klassfoton, inklusive namn på eleverna, som har funnits i skolans arkiv.

Framför allt är det de sedvanliga lärlingsutbildningarna Flygplanmontörer och Bänk- och maskin samt
kortare utbildningar som Sammanbyggnad, ALK – Arbetsledare, PTG – Produktionsteknisk grundkurs, m fl.

När det gäller kortare utbildningar så togs det inte alltid foton på deltagarna och allt eftersom åren gått har det också gallrats i arkivet.

Ett smakprov på det material som tagits fram hittar ni här.

____________________________________

 

Vi söker skribenter till Saab-minnen nr 29

 

Kontakta Kenneth Nilsson för mer information.

 

Telefonnummer och mailadress till Kenneth hittar under fliken Styrelse.

 

_____________________________________

Arbetsgruppen träffas i Flygets Hus på torsdagar mellan kl. 08.30 - 11.30

Intresserad? Besök oss i Flygets Hus och se vad du kan bidra med.

2018


Vår: Från 11 januari till och med 26 april

Höst:  Från 16 augusti till och med 13 december


VÄLKOMNA

_____________________________________


Information om Sivert Wards Minnesfond

hittar ni här.

_____________________________________

Du som ändrar adressuppgifter framförallt e-postadress kan meddela
Sven Bogg snarast. Då undviker vi att massutskick kommer tillbaka.

Veteranklubbens arkiv i Flygets Hus har successivt vuxit fram från starten 1986
och innehåller nu en ansenlig mängd Saabhistoriska handlingar.
Det kompletteras nu under fliken  Dokument.
Synpunkter och justeringar och tillägg mottages gärna!
Skicka e-post! 


Veteranklubben disponerar lokal i Flygets Hus i Malmslätt.

Huset tillhör Östergötlands Flyghistoriska Sällskap och är samlingslokal för ett antal ideella föreningar, många med flyg-intresse på sin agenda.

Från början var huset, som uppfördes 1889, I4:s  under- officersmäss men blev senare F3:s underofficersmäss.

Lokalen i Flygets Hus utnyttjar Veteranklubben Saab som arkiv i vilket historiska handlingar och foton över Saabs produkter förvaras.

Vill du veta mer om Flygets Hus? Klicka här.
Och vill du meddela dig med någon i Flygets Hus? Skicka då e-post
 

Varje torsdag under januari-april och augusti-december kl 8.30-11.30 samlas ett antal veteraner i lokalen för sortering, bearbetning och registrering av historiska handlingar.

Besök oss gärna under vår öppettid om du vill hämta ditt exemplar av Saab-minnen, söka efter material till någon artikel eller bara umgås socialt.
Välkommen,
vi bjuder på kaffe kl 10.

Vägbeskrivning finns här, nu kompletterad med P-plats.


 

 
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:

Göran Berseus
Lars-Uno Elwingsson
1986-10-09
2018-02-07

tel 0702-12 96 15
tel 013-52116