Välkommen

till

Veteranklubben SAAB

__________________________________

 

2023

__________________________________

 

asx

__________________________________

 

Preliminärt program hösten 2023

November

6/11; 10 /11 Lunchföreläsning Hörsalen (Kenneth Nilsson, 2000 till och från)

13/11; 22/11 Lunchföreläsning Hörsalen (Torsten Bråmå/Lars Djärv,"Strukturanalys" )

20/11; 23/11 Lunchföreläsning Hörsalen (Bo Rydell, Saabs undervattensfarkoster idag och i morgon.)

December

6/12 och 8/12 Drop-in filmvisning flygfilm - Terrassen, Hörsalen – 12.00-13.15

11/12 Föreningsträff med gästföreläsare Lars Tossman och jultallrik

12/12 Studiebesök hos Saab Barracuda

 

 
 

_________________________________

 

MEDLEMSSAVGIFT FÖR 2023

 

Årsavgiften fastställdes på årsmötet till oförändrat 150 kronor per år.

Betala gärna in till Pg 66 63 45-4 eller Swish till 123 39 28 033

Ny medlem? Gå hit!

 

_______

 

Du vet väl att Stiftelsen Saab har lägeneheter på Öland och i Sälen.

Dessa är även tillgängliga för Saabveteraner, se nedan

Information om Stiftelsen Saab Scania Jubileumsfond

 

___________________________________

 

 

Flygforskning och teknikutveckling i Sverige

 

En exposé över åtta decennier av
svensk kreativitet och innovation

av

Billy Fredriksson och Anders Gustafsson

 

Ett särtryck av uppsatsen från Saab-minnen del 31 hittar ni HÄR.

____________________________________

 

FLYGTEKNISKT BIBLIOTEK

 

Veteranklubben Saab har upprättat ett

flygtekniskt bibliotek i ASJ Portvaktshus.

Information om biblioteket hittar ni under
fliken Flygtekniskt Bibliotek i huvudmenyn
eller klicka här så kommer ni direkt till sidan.

_____________________________________

Saab-väggen i Flygets Hus


Porträtt- och flygplangalleriet som skapades på en vägg i Flygets Hus
på 1990-talet har under år 2019 uppdaterats av några Saabveteraner
med ledning av Arne Fagerstedt. Saab-väggens porträttgalleri är
nu baserat på personer där de flesta har erhållit en Thulinmedalj
och flygplangalleriet innehåller alla av Saab utvecklade
och tillverkade flygplan från Saab 17 till Saab 2000.

 

En guide har framtagits som kan läsas här.

_____________________________________

 

Arbetsgruppen träffas i Flygets Hus
på torsdagar mellan kl. 08.30 - 11.30

Intresserad? Besök oss i Flygets Hus
och se vad du kan bidra med.

2023


Vår:   Arbetet i Flygets Hus startar igen torsd den 20 januari

Höst: Arbetet i Flygets Hus startar igen torsd den 18 augusti


VÄLKOMNA

___________________________________

PROJEKT Saabs Yrkesskola/Industriskola


Erwin Kågander och Inger Westerlund (Learning Center), båda medarbetare i
Veteran­klubben Saab har sedan april 2015, för skolans räkning, arbetat med att
dokumentera och bevara material och foton från skolans uppkomst i slutet av 1930-talet.

Framför allt är det de sedvanliga lärlingsutbildningarna Flygplanmontörer och
Bänk- och maskin samt kortare utbildningar som Sammanbyggnad, ALK – Arbetsledare,
PTG – Produktionsteknisk grundkurs, m fl.

När det gäller kortare utbildningar så togs det inte alltid foton på
deltagarna och allt eftersom åren gått har det också gallrats i arkivet.

Ett smakprov på det material som tagits fram hittar ni här.

____________________________________

MOTIONSGYMNASTIK

Ni vet väl om att ni som Saabpensionär har möjlighet att utnyttja
Hälsokullens faciliteter för gymnastik och gym. Ansvarig för Hälsokullen
är Korpen och den är öppen för pensionerad Saabanställd eller 
make/maka/sambo/registrerad partner. Årskostnaden är mycket
förmånlig, med andra ord det bra för både kroppen och plånboken.
Ni kan gärna kolla på Hälsokullens hemsida om ni vill veta mer.
Länk till Hälsokullens hemsida.

_____________________________________


Information om Sivert Wards Minnesfond

hittar ni här.

_____________________________________

Du som ändrar adressuppgifter framförallt e-postadress kan meddela
Bertil Almroth snarast. Då undviker vi att massutskick kommer tillbaka.

Veteranklubbens arkiv i Flygets Hus har successivt vuxit fram från starten 1986
och innehåller nu en ansenlig mängd Saabhistoriska handlingar.
Det kompletteras nu under fliken  Dokument.
Synpunkter och justeringar och tillägg mottages gärna!
Skicka e-post! 


Veteranklubben disponerar lokal i Flygets Hus i Malmslätt.

Huset tillhör Östergötlands Flyghistoriska Sällskap och är samlingslokal för ett antal ideella föreningar, många med flyg-intresse på sin agenda.

Från början var huset, som uppfördes 1889, I4:s  under- officersmäss men blev senare F3:s underofficersmäss.

Lokalen i Flygets Hus utnyttjar Veteranklubben Saab som arkiv i vilket historiska handlingar och foton över Saabs produkter förvaras.

Vill du veta mer om Flygets Hus? Klicka här.
Och vill du meddela dig med någon i Flygets Hus? Skicka då e-post
 

Varje torsdag under januari-april och augusti-december kl 8.30-11.30 samlas ett antal veteraner i lokalen för sortering, bearbetning och registrering av historiska handlingar.

Besök oss gärna under vår öppettid om du vill hämta ditt exemplar av Saab-minnen, söka efter material till någon artikel eller bara umgås socialt.
Välkommen,
vi bjuder på kaffe kl 10.

Vägbeskrivning finns här, nu kompletterad med P-plats.


 

 
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:

Billy Fredriksson
Örjan Borgefalk
1986-10-09
2022-05-25

tel 0705 105702
tel 0703 696303