Välkommen

till

Veteranklubben SAAB

____________________________________

 

Medlemsblad för Kungl Östgöta Flygflottiljs Kamratförening

Vad händer inom Veteranklubben?


Ordföranden informerar, klicka här.

____________________________________

 

 

SAAB SAFIR 75 ÅR

 

Här kan ni se en film från en uppvisning av Team 50,

samma team som flög över Linköping i samband

med 75 års firandet, klicka här för att se filmen.

____________________________________

 

____________________________________

 

 

Veteranklubben Saab har upprättat ett

flygtekniskt bibliotek i ASJ Portvaktshus.

Information om biblioteket hittar ni under
fliken Flygtekniskt Bibliotek i huvudmenyn
eller klicka här så kommer ni direkt till sidan.

_____________________________________

 

Nyheter från Flygets Hus

 

Saabväggen i Flygets Hus med ett porträtt- och
flygplangalleri från 1990-talet har uppdaterats av
några veteraner under ledning av Arne Fagerstedt.

Den nya Saabväggen presenteras här nedan som innehåller
en kort Saabhistorik och en porträtt- och flygplanguide.

 

Här hittar ni en länk till presentationen.

_____________________________________

 

Saab-minnen fyller 30 år

 

Saab-minnen är den prisbelönta occh populära boken
som Veteranklubben ger ut varje år. Boken

berättar Saabs historia sett både ur personalens och

projektens historia. Under åren har ca 400 artiklar
skrivits av mer än 225 skribenter.

 

Här kan ni hitta en sammanställning över artiklar i Saab-minnen.


Har ni några frågor om Saab-minnen kontakta

redaktör Kenneth Nilsson, kenni@telia.com.
_____________________________________

 

PROJEKT Saabs Yrkesskola/Industriskola


Erwin Kågander och Inger Westerlund (Learning Center), båda medarbetare i
Veteran­klubben Saab har sedan april 2015, för skolans räkning, arbetat med att
dokumentera och bevara material och foton från skolans uppkomst i slutet av 1930-talet.

Framför allt är det de sedvanliga lärlingsutbildningarna Flygplanmontörer och
Bänk- och maskin samt kortare utbildningar som Sammanbyggnad, ALK – Arbetsledare,
PTG – Produktionsteknisk grundkurs, m fl.

När det gäller kortare utbildningar så togs det inte alltid foton på
deltagarna och allt eftersom åren gått har det också gallrats i arkivet.

Ett smakprov på det material som tagits fram hittar ni här.

____________________________________

 

Arbetsgruppen träffas i Flygets Hus
på torsdagar mellan kl. 08.30 - 11.30

Intresserad? Besök oss i Flygets Hus
och se vad du kan
bidra med.


2020


Vår: Från 16 januari till och med 30 april

Höst:  Avvaktar besked från styrelsen när
verksamheten kan börja igen.


VÄLKOMNA

_____________________________________

MOTIONSGYMNASTIK

Ni vet väl om att ni som Saabpensionär har möjlighet att utnyttja
Hälsokullens faciliteter för gymnastik och gym. Ansvarig för Hälsokullen
är Korpen och den är öppen för pensionerad Saabanställd eller 
make/maka/sambo/registrerad partner. Årskostnaden är mycket
förmånlig, med andra ord det bra för både kroppen och plånboken.
Ni kan gärna kolla på Hälsokullens hemsida om ni vill veta mer.
Länk till Hälsokullens hemsida.

_____________________________________


Information om Sivert Wards Minnesfond

hittar ni här.

_____________________________________

Du som ändrar adressuppgifter framförallt e-postadress kan meddela
Bertil Almroth snarast. Då undviker vi att massutskick kommer tillbaka.

Veteranklubbens arkiv i Flygets Hus har successivt vuxit fram från starten 1986
och innehåller nu en ansenlig mängd Saabhistoriska handlingar.
Det kompletteras nu under fliken  Dokument.
Synpunkter och justeringar och tillägg mottages gärna!
Skicka e-post! 


Veteranklubben disponerar lokal i Flygets Hus i Malmslätt.

Huset tillhör Östergötlands Flyghistoriska Sällskap och är samlingslokal för ett antal ideella föreningar, många med flyg-intresse på sin agenda.

Från början var huset, som uppfördes 1889, I4:s  under- officersmäss men blev senare F3:s underofficersmäss.

Lokalen i Flygets Hus utnyttjar Veteranklubben Saab som arkiv i vilket historiska handlingar och foton över Saabs produkter förvaras.

Vill du veta mer om Flygets Hus? Klicka här.
Och vill du meddela dig med någon i Flygets Hus? Skicka då e-post
 

Varje torsdag under januari-april och augusti-december kl 8.30-11.30 samlas ett antal veteraner i lokalen för sortering, bearbetning och registrering av historiska handlingar.

Besök oss gärna under vår öppettid om du vill hämta ditt exemplar av Saab-minnen, söka efter material till någon artikel eller bara umgås socialt.
Välkommen,
vi bjuder på kaffe kl 10.

Vägbeskrivning finns här, nu kompletterad med P-plats.


 

 
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:

Göran Berseus
Lars-Uno Elwingsson
1986-10-09
2018-02-07

tel 0702-12 96 15
tel 013-52116