FÖRENINGSMÖTEN

Våren 2001:

12 febr
Måndag
 
Årsmöte  Förhandlingar och val enligt stadgarna.
SAABS FRAMTID STRATEGIER OCH MÅL.
Åke Svensson
SAAB-Minnen del 11 delades ut.
4 april
Onsdag
 
Föredrag  JAA, ECAC, EC,  VAD ÄR DET???
Arne Axelsson
 
23 april
Måndag
 
Studiebesök Besök vid helikopterdivisionen på Malmslätt.

Hösten 2001:

24 sept 
Måndag
Föredrag Hur det började på 60-talet
Olle Wirén
 
29 okt
Måndag
Föredrag SAABVERKSAMHET I RYMDEN
Ingvar Bengtsson

 
3 dec
Måndag
Trivselkväll Sedvanlig träff i Terrassens gästmatsal. 
 

Arbete i Flygets Hus torsdagar kl 9.00-11.30
Vår  11 januari - 26 april
Höst 13 september - 13 december


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11