FÖRENINGSMÖTEN

Våren 2002:

11 febr
Måndag
 
Årsmöte
Föredrag
LÄRA-LEDA-LURAS
Dan Jangblad
Saab-Minne del 12 delades ut.
25 mars
Måndag 
 
Föredrag Glimtar från en provflygares vardag
Eric Sjöberg
17 april 
Onsdag 
 
Studiebesök MUSKÖ MARINENS FLOTTBAS
7 maj
Tisdag
 
Ulrika
Avslutning för arbetsgruppen

Arbetsgruppen avslutar vårens arbete den 25 april och börjar igen den 12 sept. 
Vi välkomnar nya medarbetare.

Hösten 2002:

16 sept
Måndag 
 
Föredrag Östersjön 1952 - En DC-3 försvinner
Sven Törngren
14 okt
Måndag 
 
Föredrag CIVILFLYGPLANPROJEKT PÅ 70-TALET
Ulf Edlund
2 dec
Måndag 
 
Trivselkväll Sedvanlig träff i Terrassens gästmatsal. 

Arbete i Flygets Hus torsdagar kl 09.00 - 11.30   
Våren:   10 januari - 25 april
Hösten:  12 september - 19 december


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11