FÖRENINGSMÖTEN

Våren  2004:

9 febr
Måndag

 
Årsmöte

Foton

Föredrag

På Terrassen vid Saab
Förhandlingar och val enligt stadgar
SAAB-minne del 14 delas ut

Kåsör Thomas Allard:
SAABS FRAMTIDA PROJEKT

29 mars
Måndag
 
Föredrag

 

Svensk reamotorutveckling
Kåsör Stig Olof Svensson:

Med visst fokus på Dovern,
en gång avsedd för fpl 32
21 april
Onsdag
 
Studiebesök

STUDIEBESÖK PÅ SAAB AEROSTRUCTURES
hos Pontus Kallén,
för att titta på slutmontering av 39
och tillverkning av civilflygplandelar

Hösten  2004:

20 sept
Måndag
 
Föredrag SAAB 340 OCH SAAB 2000
Kåsör Dag Waldenström:
FEM ÅR EFTER AVSLUTAD PRODUKTION
18 okt
Måndag
 
Föredrag Vvd för Gripen International,
Kjell Arne Möller:
EXPORT GRIPEN FOCUS SYDAFRIKA
6 dec
Måndag
 
Trivselkväll Sedvanligt i Terrassens gästmatsal. 
Vi följer känt entrémönster ..... Se här

Arbete i Flygets Hus torsdagar kl 09.00 - 11.30
Våren: 8 januari - 22 april
Hösten: 9 september - 16 december
Vi välkomnar nya medarbetare.


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11