FÖRENINGSMÖTEN
Våren  2016:
 
1 febr
måndag
Årsmöte På Terrassen vid Saab
Förhandlingar och val enligt stadgarna.
SAAB-minne del 26 delas ut
Kåsör: Jan Germundsson, Saab Aeronautics
Informerar om  dagsläget på Saab och speciellt  om samarbetet med Brasilien
 
4 april
tisdag
 
Föredrag

Kåsör: Gunnar Larssson

f d Teknisk Direktör Saab Automobile

Föredrag om Gunnar Ljungström, en av Saabs pionjärer inom flyg och bil. Han var bl a projektledare för framtagning av Saab 92.

Inbjudan

 

19 maj
onsdag
Vårutflykt
Endast arbetsgruppen 
 

Arbetsgruppen får meddelande separat.
 

  Studiebesök

               

Studiebesöket är flyttat till oktober. Anledningen är att vi fyller 30 år och för att fira detta så planerar vi en 2 dagars aktivitet i år Mer information kommer


Hösten  2016:

 

18 och 20 okt Studiebesök

               

Besök på Saab Aeronautics. Besöket är uppdelat på två besök med 50 personer vid varje tillfälle. Separat kallelse har gått ut.

7 nov
måndag

 
Föredrag

 

Kåsör: Staffan Näsström, f.d. Chef FMV Flyg

Saabs flygplan från J 29 till JAS 39 ur ett kund- och flygingenjörsperspektiv

 

5 dec
måndag
 
Trivselkväll

Kåsör: Per Pellebergs, f.d. Chefsprovflygare

Per kommer att kåsera om "Företaget - Tekniken - Människorna". Ordföranden kommer att presentera Veteranklubbens historia.


 

Arbetsgruppen:  Flygets Hus torsdagar kl. 08.30 - 11.30
Våren:   7 januari - 21 april
Hösten:
18 augusti - 15 december