FÖRENINGSMÖTEN
Våren  2019:
 
11 febr
måndag
Årsmöte

På Terrassen vid Saab
Förhandlingar och val enligt stadgarna.
SAAB-minne del 29 delas ut

8 april
måndag
 
Föredrag

 

Vecka 20
Vårutflykt
Endast styrelsen och arbetsgruppen 
 

Arbetsgruppen får meddelande separat.
Utflykten är flyttad till augusti-september.
 

Vecka 20/21 Studiebesök

               
 

_____________________________________


Hösten  2019:

 

9 sep
måndag

Föredrag

               

28 okt
måndag

 
Föredrag

 

 

 

 

2 dec
måndag
 
Trivselkväll

 

 

 

Arbetsgruppen:  Flygets Hus torsdagar kl. 08.30 - 11.30
Våren:   10 januari - 25 april
Hösten:
15 augusti - 12 december