STUDIEBESÖK

PÅ SAAB

AEROSTRUCTURES

hos Pontus Kallén

 för att titta på slutmontering av 39
och tillverkning av civilflygplandelar

ONSDAGEN den 21 april 2004 kl 11.30
utanför Huvudporten vid SAAB
Ändrat till porten vid Civila

De som önskar kan inta gemensam lunch
till specialpris på Terrassen kl 13

Namn, personnummer och uppgift om deltagande
 i lunchen krävs i förväg till Tage Wennström
tel 013-15 11 64 (ev via telesvar efter 4 signaler)

ARBETSGRUPPEN slutar vårterminen i Flygets Hus
den 22 april och börjar igen den 9 september.


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11