STYRELSE 2023

 

Ordförande Billy Fredriksson 013-15 57 02
Vice ordförande Lars Jagerfelt 0702-26 40 14
Sekreterare Stefan Rönnmark 076-7776975
Kassör Bertil Almroth 0708-10 22 51
Klubbmästare Kjell Persson 0721-504017
Ledamot Katarina Björklund 0734-18 42 58
Ledamot Kenneth Nilsson 013-15 76 59
Ledamot Örjan Borgefalk 0703-69 63 03

 

Medlemsregister Örjan Borgefalkrjan Borgefalk 0703-69 63 03
 
Valberedning
Sammanhållande

Roger Larsson

013-15 99 48
Tord Jonsson 013- 29 99 35
Stellan Eklöf 013-12 18 10
Revisorer
Sammanhållande Sven Bogg 013-15 20 39
LU Elwingsson

0767-76 46 60

Suppleant Evert Karlsson 013-703 41
Suppleant Christer Carlson 0704-10 00 71

 

 
Övriga Arne Fagerstedt 013-15 15 74
Hans Kampf 013-27 02 18
Programkommitté
Sammanhållande Kjell Persson 0729 62 05 62
Kallelser och utskick Örjan Borgefalk 0703-69 63 03
Redaktion Saab-Minnen
Sammanhållande Kenneth Nilsson 013-15 76 59
Redaktör Curt Murhed 013-14 51 64
Redaktör Yngve Sedin 013-16 02 82
Redaktör Urban Hellstrand 0709-81 74 59
Redaktör Tor Stavöstrand 0708-36 58 20
Registrering av dokument och arkivering
Arkivföreståndare Tord Jonsson 013-29 99 35 
Bitr. Arkivföreståndare Ulf Clareús 013-65238  
Arkivarie Karl Göran Häggström 013-17 19 25 
Arkivarie Erwin Kågander 0768-35 63 20
Arkivarie Tor Stavöstrand 0708-36 58 20
Teknisk assistans/Materialförvaltare Bertil Almroth 0708-10 22 51
Webmaster Örjan Borgefalk 0703-69 63 03
Kontakt    

 

o

Veteranklubbens styrelse 2023. Bakre f.v. Stefan Rönnmark, Katarina Björklund, Kenneth Nilsson, Lars Jagerfelt.
Främre f.v.
Bertil Almroth,, Billy Fredriksson, Örjan Borgefalk

a
(saknas på bilden gör klubbmästaren Kjell Persson


styrelseledamöter och övriga funktionärer inom Veteranklubben Saab
från begynnelsen 1986
(2013-03-08)

Veteranklubbens styrelser från början 1986 (2013-03-08)

Samtliga personer nämnda vid namn har givit sitt tillstånd för publicering
av detta dokument ut på Internet. Detta med hänvisning till PUL-lagen.


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:

Billy Fredriksson
Örjan Borgefalk
1986-10-09
2023-02-10