Veteranklubben Saabs fond
till Sivert Wards minne

Klubbmedlemmen Sivert Ward, som avled i februari 2012, var en av många fältflygarelever som inte fick svinga sig i höjderna men som kom att, som ingenjör, ägna merparten av sitt yrkesliv i Saabs och flygets tjänst. Dessutom var han engagerad modellflygare och verksam i Linköpingseskaderns ungdomsverksamhet, medlem i ÖFS, SFF, Hemvärnet, Skytteklubben – många strängar på lyran.

I sitt testamente donerade Sivert en generös summa att disponeras av Veteranklubben Saab. Klubben har beslutat att inrätta en fond till Sivert Wards minne och därur utdela stipendier:

  • Fondens ändamål är att genom stipendier bidrag till produktionskostnaden för offentliggörande av bok, uppsats eller artikel, eller annat media, som behandlar Saabs ”flygverksamhet”, dess produkter eller dess anställda.
     
  • Beslut meddelas efter vederbörlig behandling, men stipendiet betalas ut först efter att materialet publicerats. Beslut kan ej bestridas.
     
  • Stipendiatens motprestation är att tydligt i publikationen ange att den framtagits med stöd av ett stipendium från Veteranklubben Saab, genom medel ur Sivert Wards minnesfond.

Ansökan om stipendium skickas till redaktionen för Saab-minnen
Kenneth Nilsson eller på telefon 013-157659.
Se gärna Veteranklubbens hemsida
http://www.saabveteran.se.
Veteranklubben Saab ser fram mot att på detta sätt kunna hedra Sivert Ward.

 

Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson

1986-10-09
20
13-04-04
tel 0767-76 46 60